02
Dec
Lettere at registrere timer til Virksomhedsanalyser

PRESSEMEDDELELSE
1. december 2014

Datalogisk har tilpasset deres tidsregistreringssystem, så det er blevet lettere for bedrifter at levere detaljerede tal til Patriotisk Selskabs Virksomhedsanalyser.

Patriotisk Selskabs Driftsanalyser, der udarbejdes på baggrund af en række Virksomhedsanalyser, er detaljerede helt ned i alle driftsgrene, hvilket bidrager til, at man som læser af Driftsanalyser kan veje sin bedrift op mod sammenlignelige enheder. Fx kan man som hvededyrker sammenligne sine tal med andre hvededyrkeres frem for med overordnede planteavlstal.

At opnå så detaljerede tal har dog i lang tid været en udfordring, idet det er tidskrævende at samle og opgive tidsforbruget på mandskab og maskiner. Men nu har Datalogisk i samarbejde med Patriotisk Selskab skabt muligheden for, at man kan lave såkaldte arbejdsopdelte tidsregistreringer. Med andre ord har Datalogisk tilpasset deres udskrifter, så den enkelte bedrift kan lave en detaljeret frem for en overordnet rapport – og dermed lettere kan levere tal til Patriotisk Selskabs Virksomhedsanalyser. Bl.a. kan man udtrække arbejds- og maskintimer opdelt på afgrøder, husdyr, skov og jagt.

Selvom det nye registreringssystem er målrettet tal til Patriotisk Selskabs Virksomhedsanalyser, er det relevant for alle bedrifter, idet det kan give et overblik over, hvordan en bedrifts udgifter fordeler sig. Er ens hovedindtjening eksempelvis marken, og man kun bruger halvdelen af timerne på at passe den, kan det fx være interessant at se, hvad man bruger den resterende halvdel af sine timer på.

Patriotisk Selskabs nye fordelingsmodel
Patriotisk Selskab har udviklet en ny fordelingsmodel. Det betyder, at når Patriotisk Selskab modtager de mere detaljerede tal fra Datalogisk, er det muligt at fordele omkostninger på alle de enheder, man som virksomhed registrerer timer på. Fx kan alle selvkørende enheder oprettes og danne grundlag for en specifik timefordeling.