17
Jan
L&Fs gruppelivsordning – forhøjet dødsfaldsdækning

Fra 1. januar 2014 er dødsfaldsdækningen i Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning forhøjet. Derudover er dækningen ved visse kritiske sygdomme udvidet med tre ekstra diagnoser, hvoraf de to hører under kategorien kræftsygdomme. Præmien for gruppelivsforsikring er uændret.

Det er vigtigt at foretage en anmeldelse over for forsikringsselskabet, hvis en skade sker – også selv om du/I måske er i tvivl, om skaden berettiger til udbetaling.

Kontakt os eller Landbrug & Fødevarer, hvis du får behov for en blanket til brug for anmeldelse af en skade.

En tryghedssikring
Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning udspringer af det ene formål at sikre de efterladte et økonomisk råderum, så de har mulighed for at opretholde en anstændig tilværelse, hvis uheldet skulle være ude.

Gruppelivsordningen sikrer dig og familien en engangsudbetaling, hvis du eller din ægtefælle/samlever kommer ud for en ulykke, der afstedkommer en méngrad på mindst 5% eller får konstateret visse kritiske sygdomme eller i værste fald dør.

Formålet med Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning er ikke gældssikring, men tryghedssikring, og derfor er ordningen kreditorbeskyttet og kan ikke pantsættes.