02
Apr
Lider du også af ”maskinitis”?

Af driftsøkonom Sarah Lilaa og økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen

Landbruget er overmekaniseret. Der bruges mange flere penge på maskiner end nødvendigt – penge, som kunne gøre bedre nytte andre steder. Det kan vi tydelig læse ud fra Driftsanalyser hvert år. Hvis du har råd til at have ”maskinitis”, er det selvfølgelig ikke noget problem, men hvis du oplever, at maskinposten belaster din økonomi, skulle du tage at læse videre.

Det ses ofte, at landbrugsvirksomheder har overkapacitet i maskinparken. Når du besøger maskinhandleren, giver han dig måske et tilbud på en maskine, der er lige et nummer eller to større. Og det kan jo være svært at sige nej til. Desværre viser overkapacitet sig ofte at være dyrere end som så.

Vær rationel
Hos Patriotisk Selskab anbefaler vi, at du har en strategi for, hvordan du prioriterer i forhold til maskiner.

Strategien bør have fokus på omkostningsoptimering og lægge op til, at alle beslutninger træffes ud fra, hvad der er billigst. Det betyder ikke nødvendigvis et investeringsstop, men at du investerer på baggrund af rationalitet frem for følelser, og at du hele tiden afvejer, hvad der giver bedst økonomisk afkast. Du kan fx godt have en strategi om at ville være med på den teknologiske udvikling, så du kan tiltrække de bedste medarbejdere.

Få overblik over omkostningerne til hver enkelt maskine
Som noget nyt kan vi hos Patriotisk Selskab tilbyde dig en maskinanalyse. Med en maskinanalyse kan du:

  • Få overblik over maskinøkonomien på din bedrift
  • Se økonomien i de enkelte maskiner i forhold til brændstofforbrug, afskrivninger og vedligehold
  • Bedre få øje på de ”skjulte” udgifter som vedligeholdelsestimer, antal driftsstop og tom kørsel ved dårlig arrondering
  • Sammenligne økonomien i at eje dit eget materiel med økonomien i at udlicitere maskinarbejdet til en maskinstation eller en nabo med overskydende kapacitet
  • Sammenligne din egen udgift pr. arbejdsopgave pr. ha med andres, fx udgifterne til høst og sprøjtning.

 

I maskinanalysen kan du se udgifterne til de udførte maskinopgaver inklusive løn. Det er ved at inddrage lønnen, at du kan få det fulde overblik over fx eget vedligehold, da det ofte ”kun” koster dine medarbejderes tid. På den måde kan du også direkte sammenligne høstudgifterne med en helt ny 40 fods maskine og en gammel 12 fods (se figur herunder – klik på figuren for at se den i et større format).

Det er bemærkelsesværdigt, at omkostningerne til de to maskiner ligger så tæt. Hvis du vælger at investere i en ny maskine, skal du hermed have for øje, at afskrivningerne kan trække omkostningerne så meget op, at der ikke nødvendigvis er så meget at hente ved de færre værkstedsregninger.

For at opnå det maksimale udbytte af maskinanalysen kræver det, at du konterer på maskinniveau, og at dit anlægskartotek er fuldt opdateret. Derudover skal det registreres, hvor meget tid du og dine medarbejdere bruger på de enkelte maskiner. Det giver også et klart billede af de skjulte omkostninger, der nogle gange er, bl.a. hvor mange vedligeholdelsestimer, der er i vinterhalvåret, eller hvor mange driftsstop maskinerne har henover dyrkningssæsonen. Du bliver dermed mere skarp på, om den enkelte maskine er for omkostningstung.

Du kan se maskinanalysen i MyBusiness, ligesom den følges op med rådgivning om, hvordan du kan tilpasse din maskinpark.

Spørgsmål
Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at få en maskinanalyse? Kontakt Sarah Lilaa eller Kasper Skovgaard Hansen.