19
Maj
Få vandløb ud af vandområdeplaner (Lillebælt-området)

På baggrund af Miljøstyrelsens opdaterede kriterier for de vandløb, som indgår i vandområdeplanerne 2015-2021, er der blevet nedsat vandråd rundt omkring i landet, som har til opgave at kvalificere afgrænsningen af vandløbene i deres område. Vandrådene består af repræsentanter fra bl.a. landbruget og skal finde løsninger på miljøudfordringer, som kan indgå i kommunernes forslag og indstillinger til Miljøstyrelsen.

Kommunerne skal bl.a. komme med forslag til afgræsning af vandløb under 10 km2 og, under inddragelse af vandråd, kvalificere udpegningen af kunstigt og stærkt modificerede vandløb i vandområdeplanerne.

Tidsrammen, som vandrådene har fået udstukket, er begrænset, hvilket betyder, at du senest på fredag den 26. maj skal indmelde vandløb, som skal tages ud af Vandområdeplan Lillebælt, til inspektør Henrik Galsgaard, Wedellsborg, repræsentant for Landbrug & Fødevarer (indstillet af Patriotisk Selskab), på hg@wedellsborg.dk eller 2195 1610. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med indmeldelsen kan henvendes til seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg, Patriotisk Selskab.

Her kan du se et kort over de data, som er registreret på landets vandløb.

Når du indmelder dit vandløb, skal du huske at give besked om vandområdenummeret og vandløbets navn, ligesom du skal have den faglige argumentation for, hvorfor vandløbet skal udtages, klar.

Følgende vandløb kan være relevante af få taget ud af planerne:

  • Vandløb med et opland mindre end 10 km2 (hovedfokus – men de andre kriterier skal ligeledes nævnes som led i kvalificeringen af vandløbene)
  • Stærkt modificerede og kunstige vandløb
  • Vandløb med ringe fald
  • Okker
  • Slyngningsgrad