31
Maj
Løn er kompliceret – lad os klare det for dig

Oplever du, at det godt kan være lidt kompliceret og besværligt at give dine medarbejdere løn? Og er du måske endda kommet til at begå fejl, som har ført til frustrerede medarbejdere?

Der kommer hele tiden nye regler og lovkrav, som skal overholdes, og dermed bliver det ikke nemmere at ”køre løn”. Til gengæld kan vi hjælpe dig med hele den administrative byrde, der er forbundet med at aflønne dine medarbejdere. Lønservice, kalder vi det.

Lønservice er en mulighed, hvis du:

  • Hellere vil bruge dine kræfter på noget andet end kontorarbejde
  • Gerne vil være tryg ved, at alle regler og frister for fx afregning af A-skat, feriepenge, AM-bidrag og ATP overholdes – og at dine medarbejdere i sidste ende får udbetalt en korrekt løn til tiden
  • Har brug for hjælp til særlige udfordringer som eksempelvis håndtering af udenlandske medarbejdere/praktikanter – fx at skaffe dem et skattekort – eller refusioner til din virksomhed for fx sygdom og barsel.

 

Når Patriotisk Selskab står for din lønadministration, er det eneste, du skal huske, at indberette til os, hvor meget løn dine medarbejdere skal have, så klargør vi lønnen for dig. Indberetningen skal blot ske en gang om måneden eller hver 14. dag, afhængig af hvor ofte lønnen skal udbetales. Vi sender dig selvfølgelig en påmindelse i god tid.

Hvis dine medarbejdere skal have den samme løn hver måned, kan du også aftale med os, at du kun indberetter lønnen til os, når der er ændringer.

Jo mere variation i lønningerne – jo større en hjælp kan lønservice være
Det er dog sjældent, at en medarbejders lønseddel bare skal være ens hver måned. I de fleste virksomheder vil lønnen ofte skulle tillægges fx overtimer eller fratrækkes fx ferie. Og uanset om det er et større eller mindre beløb, du skal tillægge eller fratrække på en lønseddel, kræver det lige meget administration.

Herudover skal dine medarbejdere sikkert aflønnes forskelligt: Nogle er måske timelønnede, mens andre er fastlønnede, og nogle kan også have særlige vilkår i deres ansættelse, der skal afregnes gennem lønnen – fx huslejen på en medarbejderbolig.

Det kan også være, at du kun har medarbejdere i højsæsonerne, eksempelvis hvis du har behov for ekstra arbejdskraft ved høst. Men så snart du har ansatte i din virksomhed, skal du angive oplysninger om dem til SKAT hver måned, også selvom de har tjent 0 kroner i den pågældende måned – dvs. lave en såkaldt nulindberetning. Glemmer du indberetningen, koster det en bøde på 800 kr. pr. måned. Hvis du lader os stå for din lønadministration, er det dog ikke noget, du skal bekymre dig om, da vores lønsystem automatisk indberetter lønnen for alle dine medarbejdere hver måned.

Jo flere medarbejdere, du har, jo mere komplicerede ansættelser og jo mere variation der er i den enkeltes løn fra gang til gang – jo kraftigere bør du overveje at få os til at stå for din lønadministration. Men vi har også flere kunder, der benytter sig af vores lønservice, selvom de kun har én medarbejder.

Vil du have et tilbud på lønservice?
Når vi laver løn til dine medarbejdere, svarer det til, at du har én ansat til at sidde og gøre det. Vi laver en skræddersyet lønservice-aftale med dig, og så sørger vi herfra for, at alt kører, som det skal.

Hertil kommer, at vi kan hjælpe dig med rådgivning udover din faste aftale, fx når en medarbejder stopper, eller en ny bliver ansat. Er det rådgivning af mere juridisk karakter, du har brug for, er det intet problem – vores lønmedarbejdere og jurister har et tæt samarbejde og kan derfor sagtens koordinere med hinanden, hvis du har brug for hjælp til fx en ansættelseskontrakt. Hermed kan vi faktisk hjælpe dig med al den administration, der er forbundet med at have medarbejdere ansat.

Vil du have et uforpligtende tilbud på, hvad det koster, hvis vi skal overtage din lønadministration? Så kontakt lønrådgiver Tina Christiansen eller løn- og økonomimedarbejder Jeanette Christensen.