25
Jan
Lovgivning kan tilsidesætte en aftale

Når du indgår en aftale, bør den gennemarbejdes, så den tager forbehold for alle de lovmæssige aspekter, der kan spille ind.

Jura spiller ind på rigtig mange aspekter af en almindelig landbrugsdrift. Derfor er det en god idé at vide, hvornår du skal være særligt påpasselig. Det var udgangspunktet for vores arrangement ”Bliv skarp på bedrifts-juraen” den 20. januar, hvor vores tre juridiske konsulenter Bodil Just, Rikke Gade Trinskjær og Kirsten Dühr fortalte om nogle af de juridiske udfordringer og problemstillinger, som man kan stå over for – både som virksomhed og som privatperson. Det fremgik, at de juridiske udfordringer ofte er uforudsete og omhandler noget, man slet ikke vidste, man skulle tage forbehold for – og det kan hurtigt blive rigtig dyrt.

Juridisk konsulent Kirsten Dühr fortalte om, hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til samarbejdsaftaler og chokerede tilhørerne med et eksempel på, hvordan du kan miste dit korn, hvis du får det opbevaret hos en anden landmand, som så går konkurs:

”Når man laver en længerevarende aftale, bør man altid forholde sig til konkursloven. Den siger bl.a., at man, når man har noget opbevaret hos nogen, der går konkurs, konkret skal kunne udpege og bevise, hvad man ejer, for at man kan få det igen. Og det kan man jo ikke rigtig med korn, som typisk bliver opbevaret i samme kornlager som den konkursramtes eget korn”, siger Kirsten Dühr og uddyber: ”I forbindelse med aftaler om kornopbevaring bør man derfor altid få skræddersyet en fair løsning, der sikrer én. Her er det ofte afgørende, at ejer ikke selv opbevarer korn i kornlageret, uden at det er klart adskilt fra de øvriges korn. I det hele taget skal man huske, at jo længere en periode en aftale strækker sig over, og jo flere penge, der er på spil, jo bedre en idé er det at få aftalen grundigt gennemarbejdet. Man kan ikke bare aftale, hvad man vil, for der er jo love, der spiller ind og kan tilsidesætte en eventuel aftale mellem to parter”.

Lav præcise kontrakter
En gennemgående pointe til arrangementet var, at du – uanset hvilket juridisk felt det gælder – skal være på forkant, tænke fremad samt sørge for at det, du og den anden part på denne baggrund når frem til, bliver skrevet ned fra start:

”Mange tænker måske, at kontrakter ikke er nødvendige. Man er jo gode venner. Men kontrakter kommer jo netop først i brug, når man bliver uenige”, siger Kirsten Dühr og afslutter:

”Uenigheder opstår især gerne, når kontrakten ophører. Det skyldes typisk, at man fra start af har været så optaget af det nye, der skal starte, at man helt har glemt at tænke over, hvordan det skal slutte igen. Det er ikke nok at aftale et ophørstidspunkt – man bør også aftale, hvordan ophøret skal ske, fx med hvor langt et varsel. Hvis man ikke bryder sig om at drøfte ophøret af en aftale fra start, må man få nogen til at gøre det for sig. Det samme gælder drøftelsen af, hvad der skal ske, hvis den ene part kommer i økonomiske vanskeligheder og dermed ikke længere kan overholde aftalen. Derudover opstår der ofte uenigheder, fordi man fortolker det, der står i kontrakten på to forskellige måder. Når der fx i en lejekontrakt står, at udendørsarealer skal fremstå pænt, hvad betyder det så? Man skal huske at præcisere, hvad det forventes, at lejer gør for at holde arealerne pæne”.

Mere om familiejura
Arrangementet blev afsluttet med et indlæg om ægtepagt og testamente. I samspil med hinanden kan disse to dokumenter sørge for, at en virksomhed kan køre videre – på de rigtige hænder – efter ejers død. Samtidig kan det sikres, at det ikke bliver nødvendigt at opdele eller sælge ejendommen. Dette og meget andet kan du høre mere om til Patriotisk Selskabs arrangement ”I krig og kærlighed” den 10. februar.