09
Feb
Man kan ikke bare slå løsningerne op i en håndbog

Økologisk produktion kræver nytænkning og sætter landbrugshåndværket på prøve – og det gør det ifølge økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen spændende at være økologisk landmand. Lige nu – mens priserne er gode og tilskudsmulighederne fordelagtige – er et godt tidspunkt at omlægge og øve sig på at blive dygtig til økologisk produktion, fremhæver han.

Hvad end man måtte mene om det, foregår der lige nu i samfundet en bevægelse mod det konventionelle landbrug og med økologien – og for mange er der hermed en økonomisk fordel i økologi. Derfor har vi hos Patriotisk Selskab valgt at styrke vores økologirådgivning:

”Økologer tjener i runde tal et par tusinde kroner mere pr. hektar afhængig af jordtype og mængden af gødning. Og det er ikke økologitilskuddet på 870 kr. pr. hektar, der gør den store forskel, men derimod afgrødepriserne, som for tiden er gode. Korn koster ca. 250 kr. pr. hkg, ærter og hestebønner 290 kr. pr. hkg og raps 7 kr. pr. kg. Prognoserne fra SEGES forudser desuden et uændret prisniveau de næste år”, siger økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen og konkluderer:

”Hvis man vil omlægge til økologi, er det derfor med at gøre det nu, mens der er fordelagtige priser og tilskudsmuligheder – det kan vi jo ikke vide med sikkerhed, at der vil være i fremtiden”.

Lars Lyholm Johansen har været ansat hos Patriotisk Selskab siden den 1. december til at stå i spidsen for at udvikle og styrke vores økologiske rådgivning og sikre, at medlemmer og andre interesserede kan modtage økologirådgivning ”hele vejen rundt” – dvs. ikke bare om selve omlægningen og driften, men også om økonomien og om medfølgende miljøspørgsmål som fx nye stalde eller naturprojekter.

”Det er spændende at være med til at udvikle et relativt nyt rådgivningsområde hos Patriotisk Selskab. På nuværende tidspunkt er vi især stærke på den plantefaglige økologirådgivning. Min kollega økologikonsulent Jesper Hansen er en af landets mest erfarne økologikonsulenter inden for økologisk planteavl. Derudover skal Mia Worsøe, som i forvejen er en af selskabets dygtige planteavlskonsulenter, oplæres og autoriseres til at være økologikonsulent”, fortæller han.

Spændende landbrugsfaglige udfordringer i økologi
Lars Lyholm Johansen har arbejdet med økologi i 25 år, og der er en grund til, at økologien har formået at fastholde hans interesse:

”Der er mange spændende landbrugsfaglige udfordringer i økologisk produktion. Det er nødvendigt med nytænkning, fordi vi endnu ikke har så mange økologiske erfaringer at trække på; man kan ikke bare slå op i en håndbog og finde en løsning, og hvis man misser noget, kan man ikke efterfølgende løse det med en ekstra sprøjtning. Ens landbrugshåndværk kommer på prøve – og jo dygtigere en landmand, man er, jo bedre en chance har man derfor for at få succes med økologi. De faglige udfordringer er netop det ved økologi, der tiltaler mange landmænd. At man må prøve sig frem og hele tiden må overveje: ’Vil det her være det rigtige valg af afgrøde? Vil det her sædskifte fungere?’ Som med alt andet tager det selvfølgelig noget tid at blive en dygtig økolog, men det må man ikke lade sig skræmme af. Man skal huske på, at priserne på økologiske produkter er gode lige nu. Og så kan man overveje, om man vil starte stille ud med at omlægge en del af sin bedrift, der får sit eget selskabsnummer. På nogle bedrifter vil det være den bedste løsning”.

Kan det betale sig at omlægge, eller er økologi bare en døgnflue?
”Økologi er kommet for at blive. Omkring 10 procent af dansk landbrug er økologisk, og derfor forsvinder økologien ikke bare”, konstaterer Lars Lyholm Johansen og fortsætter:

”Heller ikke selvom økologi, ligesom konventionel produktion, også er underlagt kritik, som fx at det ikke er bæredygtigt nok. Økologisk Landsforening er dygtig til selv at italesætte økologiens udfordringer og arbejde for at løse dem, hvilket sikrer, at økologien er i udvikling. Så, hvis ellers man vurderer, at økologi kan give mening på ens bedrift og for en selv som landmand, vil jeg anbefale, at man omlægger”.

Men er det svært at omlægge?

”Der er naturligvis et regelsæt, man som økolog skal overholde og være opmærksom på ved omlægningen. På den enkelte bedrift vil der måske også være nogle udfordringer, der skal løses, inden en omlægning er mulig. Fx bør man ved økologisk planteavl undersøge mulighederne for at importere husdyrgødning fra en bedrift i nærheden, hvis ikke man selv har husdyr, ligesom der kan være udfordringer i forhold til fx belånte stalde, der ikke kan bruges mere, hvis man omlægger. Men ofte er det muligt at finde en god løsning på de udfordringer, der måtte være på den enkelte bedrift”, afslutter Lars Lyholm Johansen.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din økologiske produktion eller overvejer at omlægge, er du velkommen til at kontakte Lars Lyholm Johansen eller Jesper Hansen.