10
Sep
Mandskabsvogne: Hvad du må og ikke må

En mandskabsvogn må udelukkende anvendes til at transportere personer, der arbejder i virksomheden, samt materiel og værktøj frem og tilbage mellem virksomhedens arbejdspladser. Ellers er der ikke afgiftsfritagelse på bilen.

Men inden vi fortæller om reglerne – som for nylig blev tydeliggjort via en principiel afgørelse i Landsretten – vil vi starte med at fortælle, hvad en mandskabsvogn er. For måske en mandskabsvogn kunne være noget for dig? Så længe du bare er opmærksom på, hvad du må bruge den til.

Hvad er en mandskabsvogn?
En mandskabsvogn er ”et motorkøretøj, der utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel”. Det kan fx være en varevogn med to rækker sæder og et åbent lad.

Der er nogle særlige krav til indretning af køretøjet m.v., som skal opfyldes, for at køretøjet kan blive registreret som en mandskabsvogn. Det er bl.a., at køretøjet skal være indrettet til befordring af mindst fire personer, og at kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet.

Fordelen ved en mandskabsvogn frem for en bil på gule plader er, at bilen på gule plader normalt ikke må transportere personer. Det må en mandskabsvogn, men det må udelukkende være intern transport og ikke i private henseender.

Ikke tilladt med private passagerer overhovedet
I en konkret sag, der er blevet afgjort af Landsretten, er en virksomhedsejer blevet stoppet af politiet i sin mandskabsvogn, mens han havde sin bror og dennes 4-årige datter med. Da broren arbejdede ”frivilligt” for virksomheden, måtte han gerne være med i bilen, men idet brorens datter også var med i bilen, vurderede Landsretten, at betingelserne for afgiftsfritagelsen på bilen ikke længere var opfyldt. Heller ikke selvom pigens tilstedeværelse ikke havde nogen indvirkning på den rute, de kørte. Ejeren fik derfor en efteropkrævning af den fulde registreringsafgift.

Formentlig vil det heller ikke kunne retfærdiggøres, hvis du har fx håndværkere eller rådgivere med i mandskabsvognen, idet der ikke er tale om personer, der arbejder i (/er ansat i) virksomheden. Vær også opmærksom på, at transporten skal foregå mellem virksomhedens arbejdspladser – og at det derfor ikke går an at tage dine medarbejdere med på kursus, messe eller lignende i mandskabsvognen.

Har du spørgsmål til mandskabsvogne?
Så er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Karsten Sørensen eller seniorkonsulent Palle Offersen.