14
Jun
Markant skatteindgreb mod ejere af I/S, K/S og P/S

Af seniorkonsulent Palle Offersen

To nye love vedtaget den 2. juni har gjort det mere besværligt at være personlig ejer af de såkaldte transparente selskaber (dvs. interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber), hvor beskatningen er kendetegnet ved, at det ikke er selskaberne, men ejerne, som beskattes af over- og underskud.

Mange landbrug, som drives af flere i fællesskab, er organiseret som I/S, mens mange har fx vindmølle- eller solcelleaktiviteter i et K/S eller P/S. Især ejerne af de to sidstnævnte vil blive ramt af de nye regler.

Det er blevet vedtaget, at underskud fra de nævnte selskaber fremover ikke kan fradrages i anden indkomst, hvis deltageren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Et eventuelt underskud vil alene kunne fremføres til fradrag i senere overskud fra samme selskab. Loven træder i kraft for investeringer foretaget i selskaber efter den 11. maj 2017. Eksisterende selskaber berøres ikke, med mindre aktiviteterne udvides ud over, hvad der er nødvendigt for selskabets drift.

Desuden er der blevet vedtaget en anden regel, der betyder, at nogle kommanditister i K/S’er og P/S’er fra den 1. januar 2018 med deres andele ikke anses for selvstændige erhvervsdrivende. Det gælder i situationer, hvor den pågældende vurderes ikke at have nogen reel økonomisk risiko ved sin deltagelse og ikke at have nogen direkte indflydelse (ledelseskompetence) i selskabet. Denne regel gælder for alle personlige deltagere, og der er ingen overgangsregler. Konsekvensen herved er, at ejerandelen ikke kan indgå i virksomhedsskatteordningen fremover.

Da de to nye lovbestemmelser kan have stor betydning for nogen, anbefaler jeg, at du, hvis du er personlig medejer af et I/S, K/S eller P/S, tager kontakt til din økonomirådgiver og får vurderet betydningen for dig.