12
Jul
Markresultater 2017 ligger under femårsgennemsnittet

Af driftsøkonom Simon Sepstrup Sørensen

2017 har været et acceptabelt år i marken den udfordrende og våde høst taget i betragtning – men sammenlignet med gennemsnittet over de seneste fem år er der forsat plads til forbedringer. Det viser vores foreløbige resultater til Driftsanalyser 2017/2018.

På figuren herunder ser du dækningsbidrag II for de enkelte afgrøder i 2017 (de blå søjler). Det gennemsnitlige dækningsbidrag II for de seneste 5 år er markeret med sorte streger – og ligger altså højere på de fleste afgrøder.


Se figur i bedre kvalitet her.

Tendensen, til at økonomien i spinat og frø er bedre end i den traditionelle hvede/byg/raps-sammensætning, varer overordnet set ved i 2017.

Sukkerroer har som følge af den ophørende kvoteordning fra roesæsonen 2017 placeret sig på en sjetteplads i de foreløbige resultater for 2017/2018 med et dækningsbidrag II på godt 2.400 kr. pr. ha mod et gennemsnit på knap 6.100 kr. pr. ha. De indirekte omkostninger er ellers faldet markant, men det er ikke nok til at kompensere for lavere priser.

Rødsvingel, der er på andenpladsen i de foreløbige resultater, er derimod en mere stabil afgrøde målt på dækningsbidrag II set over de seneste fem år.

Rug er den eneste afgrøde, der i 2017 har gjort det bedre end femårsgennemsnittet. Det skyldes et godt udbytte i 2017/2018. Dog er rug fortsat placeret på en syvendeplads ud af de ti afgrøder, der er med i opgørelsen.

Rajgræs, som ligger på en tredjeplads i opgørelsen, har haft et vanskeligt år med stigende omkostninger samt lavere udbytte- og prisniveau.

Frøafgrøder kan altså også have dårlige år. Selvom det generelt kan anbefales at inddrage højværdiafgrøder i sædskiftet for at forbedre økonomien, er det naturligvis noget, du ikke må glemme.

Spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig (Simon Sepstrup Sørensen).