05
Apr
Medarbejdernyt: Carsten Hansen er tilbage

Efter en årrække er virksomhedsrådgiver Carsten Hansen vendt tilbage til Patriotisk Selskab. Den bedste chance for en god effekt på bundlinjen har man, hvis virksomhedens planer lægges på forkant og med fremtiden for øje, siger han, og det gælder både virksomheder, der skal ekspandere, og virksomheder, der vil udnytte deres eksisterende potentialer. At være på forkant med forretningsplanerne skaber også et bedre grundlag for at opnå finansiering gennem bankerne

 

Efter fire år som vicedirektør hos Sønderjysk Landboforening er Carsten Hansen vendt tilbage til Patriotisk Selskab – denne gang som virksomhedsrådgiver. Bag sig har han en uddannelse som cand.oecon.agro. og godt 20 års erfaring med økonomisk rådgivning og virksomhedsledelse.

Carsten Hansen havde – og har – et godt ry hos kunderne og har derfor altid været en højt skattet medarbejder hos os – og han glæder sig da også til igen at komme i gang med at rådgive kunderne.

Virksomheders potentiale skal udnyttes
“Det bedste ved at være i rådgivningsbranchen er kunderne. Jeg brænder for samarbejdet med dem, og det bedste er, når vi sammen lykkes med at løse en udfordring. Som virksomhedsrådgiver er det mit job at være med til at drive forandringsprocesser i virksomhederne. Jeg kan hjælpe med at sætte en retning for udviklingen af virksomheden og sikre, at målene rent faktisk nås, men virksomheden skal selv gøre selve arbejdet. Mange virksomheder har potentialer, som de pt. ikke udnytter optimalt, og som virksomhedsrådgiver har jeg derfor fokus på den eksisterende virksomhed, og hvad der skal til for at forbedre indtjeningen. Og andre gange vil det selvfølgelig være nødvendigt med decideret forretningsudvikling og ekspansion, siger Carsten Hansen og konkluderer:

”En strategi og virksomhedsplan er en investering, der ofte kan mærkes positivt på bundlinjen efter ganske få år”.

På forkant med forandring
”De fleste virksomhedsejere har en travl hverdag og kan derfor have svært ved at fokusere på det strategiske. Det er her, at jeg som rådgiver kommer ind i billedet med en anden vinkel på virksomheden og dens potentialer og kan holde virksomhedsejeren til ilden, så virksomheden kan være på forkant med fremtiden”, siger Carsten Hansen.

Og netop det med at være på forkant er vigtigt, understreger han:

”Man bør være på forkant med sine planer for at opnå en positiv effekt af dem. Man bør fx præsentere sine forretningsplaner for banken, før de selv spørger efter dem, for dermed er chancen, for at banken vil hjælpe med at finansiere dem, klart bedre”.

Udvidet virksomhedsrådgivning hos Patriotisk Selskab
Med ansættelsen af Carsten Hansen har vi nu udvidet vores virksomhedsrådgivning. Med en fælles retning for den fremtidige virksomhedsrådgivning kan virksomhedsrådgiver Per Kristensen og Carsten Hansen nu sammen tilbyde dig en endnu skarpere rådgivning.