12
Jul
Mentorforløb med KU-studerende styrker rådgivningen

mentorforløb per og maja
”Jeg kan godt lide tanken om at gøre en forskel for landbruget gennem rådgivning”.

Ordene kommer fra jordbrugsøkonomistuderende Maja Skaaning Christensen, der til september starter i praktik hos Patriotisk Selskab. Gennem det seneste halve år har hun haft et mentorforløb med virksomhedsrådgiver Per Kristensen, der har samme uddannelsesbaggrund som hende selv.

Mentorforløbet er ét ud af seks forløb med studerende fra Københavns Universitet, som vi hos Patriotisk Selskab har prioriteret for at skabe en bedre kontakt til fremtidens rådgivere. Prioriteringen skyldes særligt, at der kun bliver uddannet ganske få kandidater fra relevante uddannelser, som kan give en adgangsbillet som rådgiver hos Patriotisk Selskab – og heraf er det endnu færre, der vælger en karriere inden for landbrugsrådgivning. Det handler derfor om at få kontakt til potentielle rådgivere, allerede mens de er studerende.

De seks mentorer hos Patriotisk Selskab oplever mentorforløbene som positive.

“Udover at det selvfølgelig er rart at kunne gøre en forskel for nogen, er forløbet også lærerigt for mig”, siger Per Kristensen og forklarer:

“Som mentor er det min rolle at stille de rigtige spørgsmål og hjælpe Maja fremad i hendes personlige og faglige udvikling. Det er faktisk den samme rolle, jeg spiller i virksomhedsrådgivningen, hvor det som oftest er en forudsætning, at virksomhedsejeren skal udvikle sig, for at virksomheden kan gøre det. Som virksomhedsrådgiver stiller jeg derfor de spørgsmål, der udfordrer og inspirerer ejeren til selv at finde den rigtige vej – for sig selv og for virksomheden. Det er lidt det samme, jeg har gjort for Maja – og på den måde har jeg med mentorforløbet fået trænet min rådgivningsteknik”.

Spørgsmål, som andre ikke stiller
Maja Skaaning Christensen er ligeledes glad for mentorforløbet:

”Det har været inspirerende at kunne trække på Pers erfaringer, og han har været god til at tage fat i mine udfordringer og problemstillinger – stille de spørgsmål, som familie og venner ikke stiller”.

Per Kristensen og Maja Skaaning Christensen mødte hinanden for første gang i marts og har siden haft 4-5 fortrolige Skype-møder med fokus på Majas uddannelse og kommende karriere. Gennem øvelser som fx en opdigtet jobsamtale og en SWOT-analyse har Maja fået et bedre overblik over sine styrker og svagheder samt de mange muligheder, der ligger for hendes fødder:

”Jeg har jeg fået en bedre forståelse af, hvilke arbejdsområder der findes i en økonomiafdeling i en landboforening – og jeg ser frem til at få en endnu større indsigt, når jeg starter i praktik, og prøve kræfter både med den analytiske del af jobbet og selve rådgivningsdelen. Jeg skulle gerne ende med at blive klogere på, om det er en karriere som økonomisk landbrugsrådgiver, jeg skal have – og i så fald inden for hvilke områder”.