17
Jul
Midlertidigt fald i pesticidafgiften på Opera

Af chefkonsulent Erik Andkær Pedersen

Der sker løbende en revurdering af forskellige midler, og denne revurdering medfører også, at pesticidafgiften revurderes. Det betyder, at afgiften ved revurderingen både kan hæves eller sænkes. Vi er blevet opmærksomme på, at pesticidafgiften på Opera blevet reduceret fra 206 til 139 kr. pr. l ved revurderingen den 30. juni 2014, det vil sige et fald på 67 kr. pr. l. Afgiften på de enkelte midler kan ses på www.Middeldatabasen.dk.

Når grovvaren køber kemikalier hos producenterne, så er det afgiften på leveringsdatoen, der pålægges produktet. Det betyder, at Opera på lager hos grovvaren hjemkøbt før 30. juni 2014 er indkøbt med en afgift på 206 kr. pr. l. Hvis der indkøbes Opera nu, er afgiften sænket til 139 kr. pr. l, det vil sige 67 kr. billigere pr. l.

Miljøstyrelsen har også varslet, at alle produkter, der indeholder Epoxiconazol, f.eks. Bell, Ceando Maredo, Opera, Opus, Rubric, Viverda m.m. vil blive pålagt en såkaldt Risikosætning R61: ”kan skade barnet under graviditeten”. Hvornår det sker, vides ikke med sikkerhed, men der gættes på september/oktober, og det sker uden yderligere varsel, og så vil pesticidafgiften stige fra den dag, det pålægges. Det vil betyde, at pesticidafgiften på Opera formentlig vil stige fra 139 kr. pr. l til ca. 220 kr. pr. l, det vil sige en stigning på ca. 80 kr. pr. l i forhold til nuværende lave pesticidafgift. For Viverda forventes afgiften af stige med ca. 50 kr. pr. l, mens pesticidafgiften på de øvrige midler forventes at stige marginalt.

Forventer man at skulle bruge større mængder Opera til f.eks. roer og majs, og har man likviditeten i orden, kan man overveje at spørge sin leverandør, hvad de kan sælge Opera til nu. Det skal ske inden den forhøjede pesticidafgift pga. Risikosætning R61 pålægges formentlig i september/ oktober.

Hvis man ved, at man vil bruge Viverda næste år, kan det også overvejes at indkøbe nu, inden afgiften stiger med ca. 50 kr. pr. l pga. Risikosætningen R61.

Forhold jer til den aktuelle pris, da sammenligninger af priser før og efter er vanskelig, da der i markedet har været ”gamle” partier indkøbt før omlægningen af pesticidafgiften, partier indkøbt med gammel afgift og partier der nu indkøbes med nedsat afgift.

For yderligere oplysninger kontakt din planteavlskonsulent.