20
Feb
Miljøgodkendelse uden arealvilkår – hvad betyder det?

Vi befinder os lige nu i den sidste tid op til et paradigmeskifte i miljøreguleringen og kan se frem til, at anlæg og arealer adskilles. I den forbindelse er der nogle ændringer, som du skal være opmærksom på.

Hvad sker der med din miljøgodkendelse eller -tilladelse?
Hvilke ændringer, der sker med din nuværende miljøgodkendelse eller -tilladelse i forbindelse med den ny miljøregulering, afhænger af, hvilken paragraf i husdyrbrugs- eller miljøbeskyttelsesloven, som du har fået den efter. Hvis du er i gang med en ansøgningsproces, skal du desuden være opmærksom på, om sagen vil blive behandlet efter den nuværende eller nye lovgivning.

Indsender du en sag om miljøgodkendelse eller -tilladelse efter den nuværende husdyrbruglovs §§ 10-12 inden den 1. august 2017, vil den blive behandlet efter de nuværende regler. Dog fastsættes der, hvis sagen først færdigbehandles efter den 1. marts 2017, ikke vilkår til dine udbringningsarealer. Fra den 1. august bortfalder vilkårene vedrørende udbringningsarealer fra alle miljøgodkendelser og -tilladelser behandlet efter §§ 10-12 eller efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Derfor skal du også være opmærksom, selvom du ikke befinder dig midt i ansøgningen om en ny miljøgodkendelse eller -tilladelse.

Har du en miljøgodkendelse efter § 16, bortfalder den helt fra den 1. august 2017, hvilket bevirker, at alle igangværende sager om godkendelser efter § 16 bortfalder den 1. marts 2017.

Nye muligheder for ”fulde stalde”
For dig, der ikke tidligere har kunnet bruge anmelderordningen ”fulde stalde” grundet udbringningsarealer i fosforfølsomt opland, vil det måske nu blive muligt. Når ordningen benyttes, skal der fra den 1. marts 2017 nemlig ikke længere tages højde for fosforfølsomme arealer. Vi anbefaler derfor, at du får foretaget en miljøscreening for at se, om du kan få fyldt din stald op.

Har du spørgsmål til noget af ovenstående? Så kontakt seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg eller teamleder (miljø, natur og husdyr) Tine Zimmermann.