10
Dec
Miljøledelse med Patriotisk Selskabs app

Der er mange lovkrav at leve op til i en husdyrproduktion – og i begyndelsen af det nye år kommer der endnu flere.

Alle IE-husdyrbrug (dvs. brug med flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ) skal nu have miljøledelse, vedligeholdelsesplaner og reparationsplaner.

Der er selvfølgelig en mening med galskaben – men ikke desto mindre ved vi, at det kan være svært at overskue nye krav i en i forvejen presset hverdag. Skal vi hjælpe dig?

Lev op til de nye krav med Patriotisk Selskabs app
Vi er i gang med at udvikle en løsning til dig, der gerne vil have hjælp til på nemmest mulig vis at leve op til de nye krav.

Løsningen bliver placeret i Patriotisk Selskabs app, og appen vil give dig en notifikation, når du skal gøre noget. Det kan fx være, at du har sat et miljømål om at reducere vandforbruget, og at appen minder dig om at tjekke vandmåleren.

Det kommer til at koste 500 kr. om måneden. Med i prisen får du et årligt møde med en konsulent fra Patriotisk Selskab, der hjælper dig med at fastsætte miljømål for det kommende år og tilpasse din profil i appen herefter. Med andre ord vil der være et minimum af arbejde til dig.

Hvis kommunen kommer på tilsynsbesøg, kan du fremvise appen og evt. trække en statusrapport over din opfyldelse af kravene dags dato. Og ellers skal du blot trække en rapport fra appen i slutningen af året og sende den til kommunen.

Nysgerrig?
Er du nysgerrig på vores nye digitale og simple løsning til at opfylde de nye krav? Så er du velkommen til – helt uforpligtende – at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen og høre mere.