20
Apr
Miljøteknologi – hvem får tilsagn?

NaturErhvervstyrelsen udsender nu afgørelser på de ca. 1.800 ansøgninger, de modtog i november 2015, til miljøteknologipuljen for randzoneberørte bedrifter.

De mange ansøgninger har betydet, at der er langt flere ansøgninger, end der er midler. Derfor er det de ansøgere, der har den højeste omkostningseffektivitet, der opnår tilsagn.

  • For teknologier vedrørende pesticidreduktion vil det betyde, at ansøgninger med en omkostningseffektivitet på 17,31 eller højere vil modtage tilsagn
  • For teknologier vedrørende kvælstofreduktion vil det betyde, at ansøgninger med en omkostningseffektivitet på 9,75 eller højere vil modtage tilsagn.

 

Omkostningseffektiviteten beregnes individuelt.

På baggrund af de afgørelser, der allerede er udsendt, er det nu muligt at give et skøn over, hvor mange ha der skulle være anmeldt i fællesskemaet 2015, hvis man skal opnå tilsagn. Antallet af ha er i nedenstående tabel anført ud for hver af de teknologier, det var muligt at søge.

  • Eksempelvis vil en bedrift med et anmeldt areal på 550 ha, der har indsendt en ansøgning på GPS og sektionsafblænding og en ansøgning på en gødningsspreder, modtage tilsagn til GPS og sektionsafblænding, men afslag til gødningssprederen.

 

Tilsagn 2

Bemærk, ovenstående er et skøn, det vil sige, der vil kunne forekomme afvigelser i de enkelte ansøgninger, afhængig af det aktuelle randzoneareal.

Ved alle ansøgninger, der er indsendt af Patriotisk Selskab, gennemgår vi afgørelserne og tjekker beregningerne af omkostningseffektiviteten.