20
Jun
Modernisér din kvægstald og få tilskud på 20 procent

Fra den 16. august til den 13. december kan du søge om tilskud til modernisering af din kvægstald – både til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter.

Du kan søge om tilskud til etablering eller totalrenovering af:
• stald til malkekøer
• stald til malkekøer med tilhørende malkestald
• stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

Du kan få tilskud til 20 procent af de beregnede standardomkostninger for investeringerne i projektet.
Der gives tilsagn om støtte til de projekter med den bedste økonomiske effekt.

Vi anbefaler, at du allerede nu kontakter teamleder (natur og miljø) Kristian Petersen eller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen med henblik på at få udarbejdet en ansøgning, så vi er klar, når ordningen træder i kraft.