30
Apr
Modernisering af slagtesvinestalde: Ordning forbedret

Tilskudsordningen til modernisering af slagtesvinestalde, som åbner den 5. maj, er blevet udvidet, så du nu kan søge tilskud til flere typer af stalde og ikke kun en ”traditionel stald” eller rundbuestald. Fx kan du nu også søge tilskud til diverse billigstaldsløsninger som panelstalde, ø-stalde og tvillingestalde.

Mere om tilskudsordningen
Du kan søge tilskud til nybyggeri og tilbyg, der reducerer bedriftens miljøpåvirkning og/eller styrker levedygtigheden og produktiviteten.

Der er udarbejdet en liste af standardpriser for de enkelte investeringer, som tilskuddet baseres på. Du kan få tilskud til 25 % af standardprisen. Tilskudsordningen indeholder 27 teknologikombinationer, som du kan søge tilskud til, der har det til fælles, at de alle leder til en ammoniakreduktion, der mindst er på niveau med staldforsuring.

Det er ikke et krav, at du indsender en miljøgodkendelse i forbindelse med ansøgningen. Men hvis projektet kræver en miljøgodkendelse, kan det alligevel være en god idé at få sat gang i behandlingen af denne, da projektet skal være gennemført senest to år efter ansøgningstidspunktet – eller tre år, hvis du søger om og opnår forlængelse af projektperioden.

Ansøgning
Har du brug for hjælp til en ansøgning? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.