04
Jun
Moderniseringsordning 2016: Hent tilskud hjem nu

Projektperioden for moderniseringsordningen på slagtesvinestalde fra tilskudspuljen 2016 nærmer sig sin afslutning. Hvis du har fået tilsagn om støtte, er det derfor vigtigt, at du anmoder om udbetaling af tilskuddet, inden projektperioden udløber. Ellers mister du støtten. Landbrugsstyrelsen skal have din ansøgning i hænde senest tre måneder efter projektperiodens udløb.

Hvornår udløber projektperioden?
Projektperioden løber fra den dag, du indsendte ansøgningen i ansøgningsperioden mellem den 17. maj og 16. august 2016, og to år frem. Også selvom du først har fået tilsagn om støtte på et senere tidspunkt. Mange fik fx først tilsagn i 2017.

Hvad hvis jeg ikke når at gennemføre projektet inden projektperiodens udløb?
Hvis dit projekt bliver forsinket, er det vigtigt, at du indsender en ændringsanmodning til Landbrugsstyrelsen, senest to måneder inden projektperioden udløber. Projektperioden kan forlænges med et år.

Hvad hvis mit projekt ikke bliver til noget?
Hvis dit projekt ikke bliver noget, skal du melde det til Landbrugsstyrelsen, så de har mulighed for at frigive midlerne til en eventuel opsamlingspulje.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.