30
Maj
Mød Martin Merrild på vores generalforsamling

Få mulighed for at debattere med formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, til Patriotisk Selskabs generalforsamling den 15. juni.

Landbrug & Fødevarer har lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt sine medlemmer rundt omkring i de lokale foreninger, og resultatet viser, at der generelt er et højt niveau af tilfredshed.

I den forbindelse skiller Patriotisk Selskabs medlemmer sig ud som værende de mindst tilfredse medlemmer af Landbrug & Fødevarer. I respekt for dette har vi til vores generalforsamling den 15. juni 2016 valgt at invitere formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Martin Merrild, og der vil blive lagt op til en debat om Landbrug & Fødevarers rolle på den landbrugspolitiske scene.

Nogen vil måske bemærke, at datoen for generalforsamlingen falder på samme dag, som vi afholder åben forsøgsmark på Bramstrup Videncenter. Dette er naturligvis beklageligt, men skyldes, at den oprindelige dato, der var fastlagt for generalforsamlingen, måtte rykkes, for at Martin Merrild kunne deltage. Vi håber, at så mange som muligt trods dette vil deltage i generalforsamlingen den 15. juni – og tage til åben forsøgsmark den 16. juni i stedet for.

Generalforsamlingen er åben for alle, men mødet med Martin Merrild er et medlemsmøde.

Tilmeld dig generalforsamlingen her.