23
Okt
Moms ved afhentningskøb

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Når der sælges varer til en køber i et andet EU-land, og køberen eller en repræsentant for køberen selv afhenter varen i Danmark, er der særlige regler for momsfrit salg.

Skrappere regler
Når en køber selv afhenter varerne i et andet EU-land, havde SKAT i første omgang udstedt nye skærpede regler for dokumentation af transport og udførsel. SKAT har nu opgivet disse regler og afventer i stedet fælles regler for hele EU.

Betingelser for momsfri udførsel
Tilbagekaldelsen af det nye regelsæt, betyder derfor, at den nuværende retstilstand stadig er gældende. Efter disse nuværende regler skal virksomhederne opfylde to betingelser:

1. Det skal kunne dokumenteres, at varen har forladt Danmark f.eks. ved følgesedler eller fakturaer fra et fragtfirma. Hvis køberen selv afhenter varen, kan sælger udstede en faktura med moms. Når køberen efterfølgende sender sælger en erklæring om, at han har modtaget varen i et andet EU-land, kan sælger udstede en kreditnota og en ny faktura uden moms. Det er ikke nok, at køberen skriver under på, at han vil tage varen med ud af landet.

2. Det skal kunne dokumenteres, at køberen er en virksomhed. Det gøres ved at opgive køberens momsnummer. Det skal kontrollere, at køberens momsnummer er gyldigt, og at køberens navn og adresse er knyttet til momsnummeret, hvis det er muligt. Virksomhederne skal kontrollere, at momsnummeret stadig er gyldigt mindst en gang i kvartalet og skal tage print af skærmbilledet som dokumentation for, at de har kontrolleret momsnummeret i systemet.

Reglerne gælder for alle varer, som sælges til andre EU-lande som f.eks. juletræer, halm, dyr og brugte maskiner, mens der gælder andre regler for salg af  tjenesteydelser.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent Palle Offersen.