17
Apr
Momsfradrag – bespisning ved overarbejde

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

I “Nyt fra Patriotisk Selskab nr. 65” tidligere i år redegjorde vi kort for reglerne for momsfradrag ved bespisning i forbindelse med overarbejde.

Vi refererede bl.a. til ny afgørelse, hvor momsfradrag var blevet nægtet i forbindelse med bespisning ved overarbejde under høst. Afgørelsen er nu blevet ændret af Landsskatteretten. Såfremt SKAT ikke indbringer kendelsen for domstolene, vil praksis herefter være som anført nedenfor:

Der vil være fradrag for moms af bespisning af medarbejdere ved landbrug og maskinstationer m.v., hvis overarbejdet ikke er ”planlagt” og er betinget af vejret (eller andre ikke forudsigelige forhold). Afgørelsen vil ikke kun dække ved høst, men i hele produktionsåret.

Vi er bekendt med, at der er en anden tilsvarende sag, som bliver behandlet i starten af maj, og det må forventes, at SKAT afventer afgørelsen af denne sag, inden de tager stilling til en evt. indbringelse for domstolene.

Det må anbefales, at den enkelte venter med at indbringe genoptagelser, til retstilstanden er helt afklaret. Det forventes, at SKAT vil komme med et styresignal, som vil afklare genoptagelser og forældelsesspørgsmålet. Når styresignalet foreligger, vil vi informere herom på hjemmesiden.

For 2013 skal praksis efter landsskatteretskendelsen naturligvis følges, så der er momsfradrag ved bespisning af medarbejderne ved overarbejde allerede fra foråret.

For yderligere oplysninger, kontakt seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen