23
Apr
Mulighed for at søge tilskud til miljøteknologi igen

Af specialkonsulent Rikke Sønder

Aftalen om landdistriktsprogrammet for 2016-2018 er faldet på plads. Det betyder, at indsatserne og de midler, der er sat af til dem de næste 3 år, er offentliggjort. Populære ordninger som miljøteknologi og hegningsprojekter videreføres.

Det nye landdistriktsprogram har i højere grad end tidligere fokus på, at midlerne skal tildeles de bedste projekter, og at alle projekter også bliver realiseret. Derfor er det en fordel, at du som ansøger allerede nu kender til mulighederne i 2016, så du kan iværksætte planlægningen af projektet og øge chancerne for at komme i betragtning til de mange millioner.

Der er kommet et langt større fokus på, hvordan midlerne anvendes. Dvs., at en strammet administrativ praksis for mange dårligt planlagte projekter vil kunne få omfattende konsekvenser, hvis tilskudsmidlerne i sidste ende ikke kommer til udbetaling.

Det skal midlerne bruges på
Overordnet set anvendes midlerne til at videreføre mange af de allerede eksisterende ordninger indenfor 4 indsatsområder:

  1. Vækst og konkurrence: I 2016 afsættes der 482 mio. kr. til renovering og modernisering af staldanlæg til kvæg og svin samt til investering i miljøteknologi til både kvæg, svin, gartnerier, fjerkræ og økologiske bedrifter.
  2. Økologi: I 2016 afsættes der 240 mio. kr., hvoraf hovedparten er reserveret til de forhøjede arealtilskud til økologiske producenter, omlægningstilskud osv. Knapt en femtedel af midlerne reserveres til investeringsstøtte, eksempelvis komposteringsanlæg, bier og forskellige udviklingsprojekter eksempelvis omlægningstjek eller lign.
  3. Natur, miljø og klima og Landdistriktsudvikling: I 2016 afsættes der 130 mio. kr., hvoraf hovedparten er reserveret de 5-årige plejegræsordninger og vådområdeordningerne. Men også ordninger som bæredygtig skov, sikring af Natura 2000-skove og rydnings- og hegnsprojekter i Natura 2000-områderne kan se frem til at blive videreført gennem nye bevillinger.
  4. Landdistriktsmidler: De Lokale Aktionsgrupper er i 2016 tildelt 90 mio. kr. Midlerne fordeles mellem de enkelte grupper, der herefter indstiller projekter fra lokale borgere, foreninger og erhverv, som understøtter den lokale udviklingsstrategi.

 

Oversigt

Oversigt miljøteknologi

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Rikke Sønder.