19
Jun
Når bedriften skal udvides

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Planlægning, koordinering og styring. Det er kodeordene, når en byggeproces skal sættes i gang. Uanset om der skal holdes styr på en total byggeproces, eller blot er behov for rådgivning om enkelte dele i processen, har vi stor viden og erfaring med at planlægge, koordinere og styre et projektforløb

Strategi -> projekt -> miljøgodkendelse -> byggeri
I samråd med rådgivere og med baggrund i ønskerne for bedriften udarbejder vi en strategiplan, der giver overblik over udviklingsmulighederne. Herefter foretages en miljøscreening, der viser, om den ønskede produktion overholder krav til lugt, ammoniak og natur, og der opstilles forslag til
teknologier, der matcher projektet.

Når miljøscreening og en vurdering af byggeriets placering er på plads, begyndes selve arbejdet med at dimensionere projektet. Samtidig beregnes flowet af dyr og miljøbelastningen. I et ideoplæg skitserer vi en eller flere modeller for projektets udformning, herunder placering af bygninger, foderlade, gyllebeholder og indretning.

Efter at den valgte model, herunder placering af bygninger, staldindretning og det valgte dyrehold er fastlagt, påbegyndes udarbejdelsen af en miljøansøgning til kommunen.

Når det endelige projekt er på plads, herunder miljøgodkendelsen, udarbejdes kravspecifikationer og udbudsmateriale. Materialet sendes til udvalgte leverandører, og i den efterfølgende fase udarbejdes tegninger, der detaljeret viser, hvordan konstruktionerne skal udføres.

Vi står for selve byggestyringen og sikrer dermed, at både projektet og leverandørerne overholder tidsfristen, og at aftaler om pris overholdes.

Vi har et tæt samarbejde med Danish Farm Design, som er vant til at håndtere byggeprocesser af enhver størrelse, men vi indgår selvfølgelig samarbejde med præcis de aktører, som den enkelte bedrift foretrækker.

Kontakt miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann for yderligere oplysninger.