22
Okt
Når du overtager en virksomhed med medarbejdere

Af juridisk seniorkonsulent Bodil Just

Når du overtager en virksomhed, følger der ofte medarbejdere med. Og som deres nye arbejdsgiver bør du sætte dig grundigt ind i, hvilke medarbejdere, det er, du overtager, hvilke rettigheder de har, og hvilke aftaler, kontrakter osv., de har lavet med den tidligere ejer af virksomheden. Alt dette gælder nemlig stadig, selvom virksomheden skifter ejer.

Det kan fx være forhold som anciennitet, løn, pension, arbejdsvilkår og aftaler om fri bil og telefon.

Vær også opmærksom på, om virksomheden har en overenskomst, da der med en sådan følger en række forpligtigelser, udover dem lovgivningen stiller – det kan bl.a. være om lønniveauet, lønstigninger, fem feriefridage udover de obligatoriske fem ugers ferie, særlige fridage og betalt frokostpause.

Hvad gør du, hvis du gerne vil lave om på medarbejdernes vilkår?
Med en overenskomst er det begrænset, hvilke vilkår du kan ændre på, når du overtager virksomheden, fordi en række vilkår vil være skrevet ind i overenskomsten. Hvis du ønsker en ny overenskomst, skal du meddele det til fagforbundet senest fem uger efter, at du har overtaget virksomheden. Vær opmærksom på, at fagforeningen ikke altid vil acceptere en opsigelse.

Hvis det er nødvendigt med væsentlige ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold, skal du varsle ændringerne med den enkelte medarbejders personlige opsigelsesvarsel. På den måde har medarbejderen mulighed for at betragte ændringen som en opsigelse, hvis han/hun ikke kan acceptere de nye vilkår.

Er dine medarbejdere ansat under Funktionærloven, skal du dog være særligt opmærksom. Her kræver en opsigelse en saglig begrundelse. En saglig begrundelse kan fx være økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer i virksomheden.

Du bør altid søge rådgivning, inden du ændrer på dine medarbejderes vilkår. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig (juridisk seniorkonsulent Bodil Just).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.