19
Sep
Natura 2000: Tilskud til permanent ekstensivering af drift

I udvalgte Natura 2000-områder kan der nu søges tilskud til at skabe sammenhæng mellem nabo-naturområder, der er adskilt af landbrugsjord i intensiv drift.

En bedre sammenhæng mellem arealerne gør det nemmere for små og ofte sjældne arter at komme rundt i landskabet. Tilskuddet gives derfor på arealer, hvor planter og dyr i særlig grad lider under, at naturen er spredt.

Hvis du får tilskud, kompenseres du for permanent at ophøre intensiv drift som jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning. Miljøstyrelsen tinglyser aftalen om den permanente ekstensivering.

Kompensationen består af en engangsudbetaling:

  • Jord i omdrift 55.000 kr./ha
  • Permanent græs 28.000 kr./ha
  • Naturarealer 4.500 kr./ha

 

Ansøgningsrunden lukker mandag den 29. oktober 2018.

HER kan du se, i hvilke Natura 2000-områder der kan søges tilskud.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.