15
Feb
Naturbeskyttelsesloven modvirker ny natur

Naturbeskyttelsesloven gør det reelt umuligt for landmænd at lade jord ligge urørt til gavn for naturen. Det skyldes paragraf 3, der i grove træk siger, at man ikke må ændre tilstanden i søer, vandløb, moser, enge, heder og overdrev. Hvis et område fredes efter paragraf 3, må man derfor ikke længere dyrke det med korn, plante det til, dræne det, grave i det m.v., hvilket giver landmanden et økonomisk tab – og der er ikke nogen kompensation at hente. Derfor løber landmanden en risiko ved at lade et areal stå urørt, og konsekvensen heraf er, at alle ansvarlige landbrugskonsulenter vil anbefale landmanden at pløje, sprøjte og dræne arealet jævnligt, inden det bliver paragraf 3-fredet.

Dette budskab har natur- og miljøkonsulent Kristian Petersen fremført i en kronik i Politiken sammen med sit bud på en løsning af problemstillingen.

Det var desuden også emnet – og blev positivt modtaget – da direktør Christian H. Vesterager holdt et indlæg til Sektion for Større Jordbrugs Vinterseminar onsdag den 3. februar. I sit indlæg forklarede Christian H. Vesterager vigtigheden af at være opmærksom på paragraf 3 og påpegede, at nu hvor reglerne er, som de er, så må man handle derefter. Derfor kan det være en god idé at få tjekket, om ens paragraf 3-områder er rigtigt registreret, samt om man har nogle lurende paragraf 3-fælder på sin ejendom.

Vil du have hjælp til en paragraf 3-screening af din ejendom, så er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kristian Petersen eller direktør Christian H. Vesterager.

Læs Kristian Petersens kronik her.