16
Okt
Netværk: Kommende ejere af større familievirksomheder

Er du ejer af en større familievirksomhed, og skal den afhændes til et af dine børn i løbet af en overskuelig årrække? Så er det vigtigt, at I allerede nu tager hul på og får drøftet jeres overvejelser om virksomhedens fremtid og ikke mindst din søn eller datters fremtid ved roret.

Derfor arrangerer vi nu en række møder for din søn eller datter, der skal forberede ham eller hende på livet som ejer, og hvordan generationsskiftet kan gribes an. Hvis du synes, det lyder som en god idé, håber vi, at du vil informere ham/hende om denne artikel.

Om møderne
Møderne er for kommende ejere af større kombinerede ejendomme. For at deltage skal man være 17 år eller derover.

Til møderne er der fokus på erfaringsudveksling, og deltagerne får derfor mulighed for at opbygge sig et stærkt netværk af andre i samme båd.

Derudover vil der på hvert møde være et spændende og aktuelt tema. Vi vil bl.a. dække nogle af følgende emner på møderne:

  • Forskellige generationsskiftemodeller
  • Ejerstrategi og fremtiden som ejer
  • Fremtidens virksomhedsdrift i Danmark
  • De kommende ejendomsvurderinger
  • Nedsættelse af bo- og gaveafgiften
  • En nuværende ejers råd til kommende ejere

 

Praktisk info
Afhængig af antallet af deltagere planlægger vi at oprette tre mødegrupper, hvor møderne finder sted på henholdsvis Axelborg i København, Koldkærgård i Aarhus og hos Patriotisk Selskab i Odense.

Man deltager naturligvis i den mødegruppe, der er tættest på én. Der vil også være et par samlede møder for alle tre mødegrupper.

Temaet på de tre møder er generationsskifteforløbet i al sin enkelhed. Til møderne vil der desuden blive givet nærmere information om de efterfølgende møder, som strækker sig et par år frem i tiden.

Pris: Det er gratis at deltage i møderne. Efter alle møderne er gennemført, vil der blive oprettet en netværksgruppe, som kommer til at koste et fast årligt gebyr.

Spørgsmål og tilmelding kan henvendes til direktør Christian H. Vesterager.