23
Aug
Netværksgruppe om boligudlejning

Udlejer du boliger? Og synes du også, at det kan være svært at finde rundt i reglerne om udlejning, og hvordan du smartest administrerer de opgaver, der er forbundet med udlejningen?

Så er vores netværksgruppe med fokus på udlejning måske noget for dig.

Som udlejer er det vigtigt, at du er professionel. Der kan hurtigt opstå udfordringer, fx i form af uenigheder med lejeren, og lovgivningen er langt hen ad vejen til lejers fordel. Følger du ikke nøje lejelovgivningens formkrav, har det store konsekvenser for gyldigheden af aftaler, varslinger om bl.a. lejestigning, forbedringer m.v., ligesom du fx nemt kan miste dit krav på istandsættelse ved fraflytning og efterbetaling i henhold til forbrugsregnskabet.

Netværksgruppen er derfor for dig, der – som en ekstra indtægtskilde – udlejer boliger ved siden af landbrugsdriften, men godt kunne bruge noget mere viden om reglerne på området og et netværk at dele praktiske spørgsmål med.

Ved at deltage i netværksgruppen kan du bl.a. blive klogere på:

  • Hvordan du laver en lovlig og brugbar lejekontrakt
  • Hvordan du fastsætter og regulerer huslejen
  • Hvad du gør, hvis lejeren ikke betaler
  • Hvordan der kan gennemføres forbedringer af lejemålet
  • Hvordan du laver forbrugsregnskaber
  • Hvordan du foretager indflytnings- og fraflytningssyn

Praktisk info
Det koster 6.000 kr. + moms at være med i netværksgruppen. Prisen dækker over 3-4 årlige heldagsmøder og forplejning.

Møderne afholdes på skift hos netværksgruppens deltagere.

Chefjurist Rikke Gade Trinskjær er facilitator for netværksgruppen og sørger for dagsorden og det faglige program, der udarbejdes i tæt samarbejde med gruppen. Af og til inviteres også en anden indlægsholder.

Vi har i forvejen to velfungerende netværksgrupper med fokus på udlejning, og – afhængig af din geografiske placering – kommer du måske til at indtræde i den ene af disse.

Interesseret?
Hvis du kunne tænke dig at deltage i en netværksgruppe om udlejning, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Gade Trinskjær.