26
Sep
Nu kan landmænd søge randzonekompensation

Midt i september åbnede NaturErhvervstyrelsen ansøgningsrunden for landmænd, som ønsker at søge om de minimis-støtte, dvs. randzonekompensation.

Landmænd, der har søgt om randzonekompensation i Fællesskema 2013, har allerede modtaget et brev om, at ansøgningsrunden er åben. De cirka 10.000 landmænd, der har fravalgt papirbreve i Tast-selv, får kun brevet direkte i Tast-selv.

Der søges om de minimis-støtte ved at udfylde et skema og indsende det i Tast-selv-service, og ansøgningsperioden er fra den 16. september til den 22. oktober 2013.

Ansøgere, der ønsker kompensation for randzoner, er nødt til at søge om de minimis-støtte. De minimis er en national støtteordning, som Fødevareministeriet tager i brug, fordi de statslige vandplaner er bortfaldet. Det betyder, at der ikke som planlagt kan udbetales randzonekompensation via EU-midler.

NaturErhvervstyrelsen kan genbruge flere af de oplysninger, ansøgerne allerede har indberettet i Fællesskema 2013, men EU-krav betyder, at man skal udfylde det nye skema for at søge støtte. Ansøgerne skal blandt andet oplyse om støtte modtaget under andre de minimis-ordninger, om bedriftens regnskabsår, og om bedriften er kriseramt. Ansøgere behøver dog ikke at indlæse markplan og markkort igen.

Som udgangspunkt kan ansøgere modtage de minimis-støtte, der svarer til det beløb, de har søgt i randzonekompensation i Fællesskema 2013. EU har dog fastsat et loft for, hvor meget de minimis-støtte hver enkelt ansøger kan få. Støtteloftet er på 7.500 euro over en treårig regnskabsperiode.

Udbetalingen af de minimis-støtte vil begynde midt i december 2013, men de fleste landmænd vil få støtten udbetalt i løbet af de første måneder af 2014.

Vi hjælper gerne med at indsende ansøgning. Kontakt planteavlskonsulent Mia Worsøe på tlf. 6315 5438 eller planteavlskonsulent Peter Hvid på tlf. 6315 5421.