20
Nov
Nu lovligt at pålægge din medarbejder coronatest

Der er blevet vedtaget en ny lov, som gør, at du nu kan pålægge dine medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for coronavirus og oplyse dig om testresultatet.

Du skal have en saglig begrundelse for at pålægge din medarbejder at blive testet – det kan enten være af driftsmæssige hensyn eller af hensyn til at begrænse spredningen af smitte med coronavirus.

Det er et krav, at du skriftligt informerer den pågældende medarbejder om, at du pålægger ham/hende at blive testet for coronavirus. I samme ombæring bør du informere om, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser (fx påtale, advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller opsigelse), hvis han/hun nægter at blive testet.

Testen skal i videst muligt omfang gennemføres i medarbejderens arbejdstid. Hvis det ikke er muligt – eller hvis du indgår en aftale med medarbejderen om, at det skal ske uden for arbejdstiden – skal medarbejderen have dækket rimelige udgifter, som han/hun afholder i forbindelse med testen, fx transportomkostninger.

Vær opmærksom på GDPR, når medarbejderen informerer dig om testsvaret, da der er tale om en personoplysning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just. Har du spørgsmål til GDPR, så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk.