20
Okt
Sidste udkald!

Brugen af anmelderordningen om produktionstilpasning ”Fulde Stalde” for bedrifter med miljøgodkendelser fra før 2007 udløber ved udgangen af oktober 2014.

Anmelderordningen ”Fulde stalde” giver mulighed at opdatere produktionen svarende til ca. 10 % af produktionen af sohold og slagtesvin over 25 kg. Baggrunden for ordningen har været at imødekomme svineproducenter, der er blevet mere effektive og derfor har behov for at tilpasse deres miljøgodkendelser til deres effektivitetsforbedringer eller slagteriet krav om øget slagtevægt.

Da kommunerne skal træffe afgørelse senest 2 måneder fra modtagelsen af en fuldt opfyldt anmeldelse, er muligheden for at anvende ordningen ved at udløbe. Kommunen kan juridisk ikke træffe afgørelse i en sag om anmeldelse i medfør af bestemmelsen (§ 32) efter 31. december 2014, da bestemmelsen så er ophævet.

Derfor skal anmeldelser om anvendelse af ”Fulde Stalde” senest være indsendt til landets kommuner inden udgangen af oktober 2014. Vi opfordre derfor vores kunder til at overveje, om de har brug for at benytte sig af anmelderordningen, før den udløber.
Ring gerne og drøft mulighederne for, om du kan bruge anmelderordningen. Kontakt Mette Skjold Sørensen, Sheila Neldeborg eller Tine Zimmermann.