03
Apr
Ny ferielov: Anbefal dine medarbejdere at ”gemme” ferie

Coronasituationen fylder meget i denne tid, og det er, som om Danmark har glemt, at den nye ferielov træder fuldt ud i kraft om lidt – nemlig den 1. september. Men det er noget, vi skal forholde os til, og det skal vi faktisk gøre lige nu.

Det kan være en god idé at anbefale medarbejderne at gemme noget ferie for at få en god begyndelse på den nye ferieordning. Mængden af ferie ændres der ikke på, men da der optjenes 2,08 dage pr. måned, og ferien bruges løbende, vil der gå noget tid, før dine medarbejdere har optjent feriepenge nok til at holde en længere ferie – i uge 42 er der fx ikke optjent fem feriedage endnu. Til jul vil der være optjent 8,3 feriedage, hvilket er nok til en juleferie – men det kræver, at der ikke bruges for meget af ferien i løbet af efteråret 2020.

Dine medarbejdere skal allerede nu være opmærksomme på, om de vil gemme noget ferie og tage med over i den nye ferieordning, da det er den ferie, de er i gang med at bruge af lige nu, der er i spil – dvs. den ferie, der afholdes frem mod den 1. maj 2020, hvor det er muligt at gemme den 5. ferieuge, hvis der indgås en skriftlig aftale om dette inden den 30. september. Herudover kan der også gemmes af de 16,7 feriedage, som er tiltænkt sommeren 2020 (mellem den 1. maj og 31. august).

Desuden er det for nylig blevet vedtaget, at du som arbejdsgiver kan pålægge dine medarbejdere at udskyde ferie med begrundelse i ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn”. Det kan fx være, hvis din virksomhed i forbindelse med coronasituationen er hårdt ramt af sygdoms- og karantænetilfælde blandt medarbejderne, og der er brug for, at de, der kan arbejde, venter med at holde ferie.

På figuren herunder kan du se, hvordan overgangen til den nye ferieordning hænger sammen (klik på figuren for at se den i større format).

Indefrysning af ferie
Som det fremgår af figuren, indefryses de feriepenge, som dine medarbejdere er i gang med at optjene lige nu. Det skyldes, at dine medarbejdere ellers ville få et år med dobbelt så meget ferie. Med andre ord: Et år, hvor der både var optjent 25 feriedage, inden året startede, og med samtidighedsferie i løbet af året, hvor der løbende blev optjent 25 feriedage mere.

De 25 feriedage, der således er i overskud, får dine medarbejdere udbetalt, når de går på pension. I den forbindelse skal du som arbejdsgiver tage et valg: Vil du lade pengene stå i virksomheden, eller vil du indbetale dem til Lønmodtagernes Feriemidler?

For dine medarbejdere gør det en skattemæssig forskel. Hvis du indbetaler pengene til Lønmodtagernes Feriemidler, sker beskatningen med det samme. Hvis du lader pengene stå i virksomheden, skal medarbejderne først betale skat, når de modtager pengene. Hvad, der er mest fordelagtigt for medarbejderne, afhænger af skattetrykket på det tidspunkt, hvor den enkelte går på pension.

Vælger du at lade dine medarbejderes feriepenge stå i virksomheden, og skulle din virksomhed gå konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond medarbejdernes tab.

Når det er opgjort, hvor mange feriepenge dine medarbejdere får indefrosset, modtager de en opgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler. Du bør fortælle dine medarbejdere, at de skal læse denne opgørelse og henvende sig til dig, hvis der er fejl, så du kan tage dig af det.

Nye medarbejdere kan bruge af de feriepenge, der ellers skulle indefryses
Hvis du mellem den 1. september 2019 og den 31. december 2019 har ansat en ny medarbejder uden ferie i bagagen overhovedet, kan han/hun søge om at bruge nogle af de feriedage, som ellers skulle have været indefrosset. Det hedder ”fondsferiedage”, og formålet er, at medarbejderen skal have mulighed for at holde tre ugers sommerferie i 2020.

Ny netværksgruppe
Vi har planer om til efteråret at opstarte en ny netværksgruppe om administration i forbindelse med medarbejdere. Til møderne kan du bl.a. blive klogere på løn, ansættelseskontrakter og ikke mindst den nye ferielov.

Vil du gerne være med i netværksgruppen? Så hold øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev eller kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just direkte, så hun kan sende mere information om netværksgruppen direkte til dig, når vi ved noget mere.

Brug for hjælp?
Vi hjælper dig gerne med at få styr på den nye ferielov. Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.