14
Nov
Ny ferielov vedtaget

Der er vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft i september 2020. Loven er gældende for alle lønmodtagere. Som selvstændig er du ikke selv omfattet af ferieloven, men dine medarbejdere er.

Vigtigt om den nye ferielov

Ikke længere forskudt ferieår
Den største forandring i forhold til den gamle ferielov er, at lønmodtagere fremover optjener og afvikler ferie inden for samme periode. Det medfører bl.a. den fordel, at nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet kan optjene og afholde betalt ferie det første år af deres ansættelse, hvor der i dag kan gå op til 16 måneder, før de har optjent ret til betalt ferie.

Ferieår fra 1. september – 31. august og ferieafholdelsesperiode på 16 måneder
Hvor lønmodtagere i dag optjener ferien i kalenderåret, men først kan afholde den fra den 1. maj året efter, vil ferieåret fremover ligge fra den 1. september til den 31. august, hvor ferien både optjenes og afholdes. Derudover vil det også blive muligt at afholde ferien de efterfølgende fire måneder, altså til og med den 31. december. Dvs., at ferieafholdelsesperioden reelt bliver 16 måneder modsat de 12 måneder, lønmodtagere har i dag.

Lønmodtagere har fortsat ret til 2,08 dages betalt ferie pr. måneds arbejde svarende til 5 ugers ferie om året.

To former for feriebetaling
Der vil fortsat være to former for feriebetaling: Ferie med løn og feriegodtgørelse.

Overgangsordning
Inden den nye ferielov træder i kraft, vil der være en overgangsordning på et år, bl.a. for at forhindre likviditetstab hos arbejdsgiver.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Bodil Just.