04
Jul
Ny ferielov: Det skal du være opmærksom på nu

Fra 1. januar 2019 begynder overgangsordningen til den nye ferielov. Det er derfor snart på tide, at du sætter dig ind i, hvad loven betyder for dig og dine medarbejdere. For der kommer til at ske en del ændringer i forhold til den nuværende ferielov, som bl.a. medfører, at du som arbejdsgiver skal have et bedre overblik over dine medarbejderes feriestatus.

Hvad er samtidighedsferie?
På nuværende tidspunkt optjener dine medarbejdere deres 25 feriedage fra den 1. januar til den 31. december, hvorefter de kan afholde feriedagene mellem den 1. maj og den 30. april i det efterfølgende år. De optjener altså al deres ferie på forhånd – før de kan bruge den.

Fremover kommer de til at optjene ferien, samtidig med at de bruger den. Det vil sige, at de mellem den 1. september og den 31. august optjener 2,08 feriedage pr. måned, og at ferien kan afholdes, så snart den er optjent. Derudover er der – hvis du giver din accept – mulighed for, at medarbejderne kan afholde feriedage på forhånd, altså før de er optjent.

Hvordan er overgangsordningen sammensat?
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsordningen løber fra den 1. januar 2019 til den 1. september 2020.

Det ferieoptjeningsår, som er i gang lige nu – dvs. fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018 – er det sidste år, hvor dine medarbejdere optjener ferien på normal vis. Denne ferie kan – som normalt – afholdes mellem den 1. maj 2019 og den 30. april 2020.

Fra den 1. januar 2019 til den 31. august er der indført en minioptjeningsperiode. Her optjener dine medarbejdere 16,7 feriedage, som de kan bruge til at afholde ferie mellem den 1. maj 2020 og 31. august 2020, inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og samtidighedsferien begynder.

For at undgå at virksomhederne skal udbetale dobbelt ferie til deres medarbejdere, indefryses den ferie, medarbejderne optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indtil medarbejderne går på pension.

På figuren herunder kan du danne dig et overblik over overgangsordningen til den nye ferielov:

Se større skema her.

Indefrysning af ferie – hvad skal du gøre som arbejdsgiver?
Hvad du skal gøre med den ferie, som indefryses og dermed ikke skal udbetales, afhænger af den måde, din virksomhed plejer at udbetale ferie til medarbejderne på.

Hvis du plejer at indbetale til en feriekonto eller feriekasse, så skal den indefrosne ferie indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Hvis ikke, så kan du selv vælge, om ferien skal indbetales til fonden eller blive i din virksomhed.

Ferien skal forrentes, frem til at medarbejderen går på pension.

Du skal senest den 31. august 2020 opgøre, hvor mange feriepenge der skal indefryses for den enkelte medarbejder.

To årlige udbetalinger af ferietillæg
På nuværende tidspunkt skal du én gang om året udbetale ferietillæg til dine medarbejdere. Fremover skal ferietillægget fordeles på to udbetalinger: Én udbetaling med lønnen for maj og én med lønnen for august. Du har også mulighed for at udbetale ferietillægget i forbindelse med, at medarbejderne afholder deres ferie – men vær opmærksom på, at dette kræver mere administration.

Ferielukket: Dit ansvar at sørge for, at medarbejderen har ferie nok tilbage
Hvis din virksomhed holder ferielukket, skal medarbejderne – som det er nu – selv sørge for at gemme nok feriedage til den periode, der er lukket. Fremover er det dit ansvar at sikre dig, at medarbejderne har nok ferie tilbage. Holder din virksomhed fx julelukket, og har din medarbejder brugt al sin ferie inden da, skal du i princippet give ham ekstra ferie til at holde fri i julen.

Det betyder, at du skal være ekstra opmærksom på dine medarbejderes feriestatus – og at du i princippet kan afslå en medarbejders anmodning om at holde en lang efterårsferie, hvis det betyder, at han ikke har nok feriedage tilbage, til når virksomheden holder julelukket. Naturligvis er det muligt at lave en aftale med medarbejderen, om at han benytter sig at forskudsferie i julen – men det er bedst, hvis den aftale laves på forkant i forbindelse med aftalen om efterårsferien.

Må dine medarbejdere holde ferie på forskud?
Med den nye ferielov kan du komme ud for, at dine medarbejdere ønsker at låne ferie, som de endnu ikke har optjent. Det kan i nogle virksomheder være en udfordring – især hvis medarbejderen siger op, efter han har holdt ferie på forskud. Ferien kan naturligvis modregnes i lønnen, men det kræver, at lønnen er høj nok til at dække det. Ellers må der laves en anden aftale med medarbejderen.

Du er som hovedregel ikke forpligtet til at lade medarbejderne afholde ferie på forskud – men det er med til at fremme et godt forhold til medarbejderne, hvis du er åben for muligheden. Vi foreslår derfor, at du fastlægger nogle procedurer for ferieafholdelsen. Hvor meget ferie må dine medarbejdere holde på forskud? Og er det forskelligt alt efter tidspunktet på året?

Tjek ansættelseskontrakterne for aftaler om forkortet ferievarsel i forbindelse med opsigelse – det er ikke længere lovligt
I mange ansættelseskontrakter er der skrevet en aftale ind om et forkortet ferievarsel i forbindelse med opsigelse. På den måde har det været muligt at bede den opsagte medarbejder holde ferie i opsigelsesperioden, så det ikke blev nødvendigt at udbetale ferien. I forbindelse med den nye ferielov er dette ikke længere lovligt.

Hvis du ønsker, at medarbejderen skal holde ferie i sin opsigelsesperiode, skal dette aftales i forbindelse med opsigelsen – og medarbejderen har ret til at sige nej.

Vi anbefaler, at du tjekker alle dine medarbejderes ansættelseskontrakter igennem. Hvis der i en kontrakt er en aftale om forkortet ferievarsel i forbindelse med opsigelse, er det nødvendigt at få udarbejdet et tillæg til kontrakten.

Spørgsmål?
I efteråret vil vi hos Patriotisk Selskab afholde et arrangement om den nye ferielov, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver. Hold øje med vores hjemmeside og vores nyhedsbrev.

I mellemtiden er du meget velkommen til at kontakte juridisk konsulent Bodil Just, hvis du har spørgsmål.