01
Maj
Ny netværksgruppe: “Viden om vand”

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg      

Vandplaner, vandregulering, grundvand og overfladevand. Vand fylder meget – både i lovgivningen og i hverdagen på mange bedrifter rundt om i landet, og der er ofte brug for at dele viden og erfaringer. Derfor etablerer vi nu netværksgruppen ”Viden om vand”.

Er du ejer eller driftsleder på en ejendom, hvor vandregulering har betydning for ejendommens drift, så er netværksgruppen ”Viden om vand” måske noget for dig. Her kan du holde dig orienteret om nye tiltag inden for regulering af grundvand og overfladevand, og her kan du udveksle erfaringer med andre i samme situation.

Bliv opdateret med nyeste viden om vand
I netværksgruppen ”Viden om vand” får du mulighed for at drøfte faglige og juridiske emner, der har relevans for bedriften og de enkelte medlemmers ejendomme, og du får indsigt i, hvordan reguleringen og sagsbehandlingen foregår andre steder i landet. Du får ny viden om både grundvand og overfladevand samt reguleringen heraf og mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. Derudover vil også andre aktiviteter, som knytter sig til vand, bliver drøftet, f.eks. vandmøller og andet, der reguleres via anden lovgivning.

To heldagsmøder om året
Netværksgruppen afholder to heldagsmøder om året enten hos Patriotisk Selskab i Odense eller ude i felten. Ved hvert netværksmøde er der indlæg af eksterne indlægsholdere, gruppens medlemmer eller konsulenter fra Patriotisk Selskab. Miljøkonsulent Sheila Neldeborg, Patriotisk Selskab, fungerer som facilitator for netværksgruppen og forestår mødeindkaldelse, planlægning, aftaler med indlægsholdere, udsendelse af referat m.v.

Et års medlemskab af netværksgruppen koster 5.000 kr. ekskl. moms ved minimum 10 deltagere. Medlemskabet indeholder en ramme for udgifter til indlægsholdere. Ved tilmelding til netværksgruppen i løbet af en periode (1. januar – 31. december) betales et beløb til det antal møder, der er tilbage i det pågældende år. Ved udtræden af netværksgruppen i løbet af en periode, betales der for restperioden.

Se også vores produktblad Viden om vand

Vil du vide mere om netværksgruppen ”Viden om vand” – så kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg