11
Jul
Økologikonsulent til vores planteavlsafdeling

I forlængelse af en markant øget efterspørgsel på omlægning til økologi, har vi valgt at ansætte en økologikonsulent I vores planteavlsafdeling: Jesper Hansen. Derudover vil planteavlskonsulent Mia Worsøe, når hun kommer tilbage fra sin barsel, blive økologikonsulent og varetage vores fremtidige økologiske planteavlsrådgivning sammen med Jesper.

Jesper har erfaring med rådgivning inden for økologisk planteavl siden år 1999, hvor mange landbrug begyndte at omlægge til økologi, og er hermed en af landets mest erfarne økologikonsulenter. Desuden har han ved siden af jobbet hos Patriotisk Selskab sit eget økologiske landbrug på 150 ha på Sydvestsjælland.

Økonomi i økologisk planteavl
”Økologi er en anden måde at producere fødevarer på, som har sine fordele og ulemper. Først og fremmest er det en fordel, at man sparer omkostninger – og tid – på sprøjtning og i nogle tilfælde også gødning. Til gengæld er der andre omkostninger, fx til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i form af tid og investeringer i materiel. Men samtidig indbringer nogle af de økologiske afgrøder dobbelt så meget pr. hkg som de tilsvarende konventionelle, og sammenlignet med konventionel planteavl høster en økolog som regel mere end det halve udbytte – så alt i alt vil jeg argumentere for, at der er god mulighed for at få en bedre samlet økonomi som økologisk planteavler”, siger økologikonsulent Jesper Hansen og uddyber:

”Mange sammenligner økologi og konventionel produktion ved at sætte den ene mark op mod den anden – fx en økologisk hvedemark mod en konventionel hvedemark. Og her ’vinder’ den konventionelle hvedemark altid på udbyttet, men ikke altid på økonomien”.

Økologi kræver fremsynethed
”Hvis man omlægger til økologi, skal man vænne sig til, at man ikke har lige så mange ’ håndtag at styre med’. Fx kan man ikke i samme omfang gøde og bekæmpe ukrudt og sygdomme i afgrøderne. Det, man gør ét år, påvirker også de kommende år, og derfor er det med at være fremsynet og undgå forkerte dispositioner i sædskiftet samt af fx gødning”, afslutter Jesper Hansen.

Hvis du har brug for økologisk planteavlsrådgivning eller ønsker at omlægge til økologi, så er du velkommen til at kontakte økologikonsulent Jesper Hansen.