05
Jul
Ny Svinepakke fra Miljøministeren

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter og svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Miljøminister Mette Gjerskov har med den nye svinepakke meldt ud, at løbeafdelingen fremover skal indrettes til løsgående søer i alle nye stalde fra 2015. Alle gamle stalde skal være ombygget i 2035. Ca. 10 % af søerne er allerede løse i løbestalden, og deres meromkostninger honoreres i dag af et markedstillæg til landmanden på 50 øre pr. kg kød. Det markedstillæg ser ud til at forsvinde, når det bliver et lovkrav.

Ministeren har besluttet ikke at lovgive om krav til løsdrift i farestier. Da farestier til løsgående søer ikke er færdigudviklet endnu, er der sat to gange 10 mio. kr. af for at få flere svineproducenter til at etablere farestier med løsdrift i farestalden.

Der er ligeledes sat 13 mio. kr. af til yderligere teknologiudvikling af hangriseproduktion. Manglende teknologi til at frasortere hangrise med dårlig smag og lugt er endnu ikke færdigudviklet, hvorfor mange hangrise i dag stadig bliver kastreret.

For yderligere rådgivning om løsgående søer i løbeafdelingen samt generel svinerådgivning kontakt venligst svinekonsulenterne Mette Skjold Sørensen og Lisbeth Shooter.