06
Dec
Nye indberetningskrav for husdyrbrug i 2020

Fra 2020 er der en række nye dokumentations- og indberetningskrav, du skal være opmærksom på, hvis du har et IE-husdyrbrug (dvs., flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ). Der er tale om EU-lovgivning, som nu bliver implementeret i dansk ret.

Miljøledelse
Miljøledelse er et krav for husdyrbrug med en § 16a-miljøgodkendelse efter stipladsmodellen, der trådte i kraft i 2017. Fra den 21. februar 2021 gælder kravet alle med en miljøgodkendelse, også § 12-miljøgodkendelser efter det gamle godkendelsessystem.

Som noget nyt er det fra 2020 desuden et krav, at du hvert år indberetter dokumentation for miljøledelsen til kommunen. Indberetningen skal ske i slutningen af året, men kræver, at du allerede fra starten af året aktivt arbejder med miljøledelsen, så du efterfølgende kan dokumentere arbejdet. Hvis du får tilsyn på din bedrift i løbet af året, er du fritaget for indberetningen det pågældende år.

Reparations- og vedligeholdelsesplan
Det bliver også et krav fra 2020, at du skal indberette en reparations- og vedligeholdelsesplan for dit husdyrbrug til kommunen. Formålet er at sikre, at der på den enkelte bedrift bliver udført nødvendige reparationer, og at der kontinuerligt sker vedligeholdelse af bygninger og materielle funktioner på bedriften.

Kommunen kan bede om at se din reparations- og vedligeholdelsesplan ved tilsyn, og de år, du ikke får tilsynsbesøg, skal du indberette planen.

Uddannelsesplaner for medarbejdere
Herudover skal der fra 2020 være en uddannelsesplan for hver enkelt medarbejder på din bedrift. Disse planer skal ligeledes kunne fremvises ved tilsyn eller indberettes én gang årligt. Formålet er at sikre, at medarbejderne har fået instrukser om deres arbejde og ved, hvordan de skal håndtere uheld og lignende.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.