27
Mar
Nye kommuneplaner på vej i hele landet

Landets kommuneplaner revideres hvert fjerde år, og derfor vil landets kommuner i løbet af år 2017 sende reviderede kommuneplaner i høring. Kommuneplanen bestemmer, hvordan arealer i kommunen skal anvendes – og planen kan derfor have stor indflydelse på din virksomhed.

Kommunerne har pligt til at inddrage sine borgere og virksomhederne i kommunen, og vi anbefaler derfor, at du undersøger mulighederne for at blive inddraget i opstartsprocessen. Derudover bør du holde øje med, hvornår din kommune offentliggør den reviderede kommuneplan, så du er klar til at indgive et høringssvar, hvis der er uhensigtsmæssigheder i planen.

Kontakt teamleder Tine Zimmermann, hvis du har spørgsmål.