02
Okt
Nye Natura 2000-grænser: Påvirker de din virksomhed?

Der er sendt et forslag i høring om en tilpasning af de danske Natura 2000-områders afgrænsning. Konkret lægger forslaget op til, at der skal udtages ca. 28.000 ha Natura 2000-områder – hovedsageligt landbrugsarealer i drift, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. Men forslaget går også på, at nuværende Natura 2000-arealer skal udvides med ca. 5.000 ha.

I udarbejdelsen af forslaget er der lagt vægt på, at udpegningen af nye Natura 2000-områder ikke medfører yderligere krav til nuværende landbrugsproduktioner. Vi anbefaler dog alligevel, at du sætter dig ind i grænsejusteringerne og om nødvendigt får udarbejdet et høringssvar.

Høringsrunden varer frem til den 3. januar 2018. Vi hjælper gerne med at undersøge, om grænsejusteringerne påvirker din virksomhed samt med udarbejdelsen af et høringssvar. Kontakt teamleder Tine Marquard Zimmermann eller seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.