10
Jan
Nye regler for byggeri

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk

Overvejer du at sætte gang i et byggeri? Pr. den 1. januar 2019 er der nye regler og muligheder, du skal være opmærksom på, når du indgår en entrepriseaftale.

Fordelene ved de nye regler
Siden år 1992 har der været et sæt standardbetingelser, aftalt mellem byggebranchens organisationer, som gælder, når du indgår en entreprisekontrakt. Betingelserne hedder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”, i daglig tale AB 92.

Nu er der kommet et sæt nye betingelser – AB 18 – som kan anvendes fra den 1. januar 2018. Betingelserne gælder ikke automatisk ligesom en lov, men kun hvis det udtrykkeligt aftales.

Er der nogle betingelser i AB 18, som du og entreprenøren ikke kan acceptere, behøver de ikke at komme med i jeres aftale.

AB 18 er i vidt omfang en videreførelse af reglerne i AB 92. Men i AB 18 er uklarhederne blevet præciseret. Derudover er der blevet tilføjet regler om forhold, som erfaringerne viser, vil være formålstjenlige og som er udledt af voldgiftsrettens og domstolenes praksis.

Betingelserne i AB 18 er rimelig afbalancerede og varetager begge parters interesser på en ligeværdig måde uden at favorisere nogen. Du og entreprenøren kan især få gavn af at have anvendt AB 18 i entrepriseaftalen, hvis der opstår uoverensstemmelser under byggeriet eller efter byggeriets aflevering.

Her kan du læse mere om forskellen på AB 92 og AB 18.

Husk en skriftlig aftale
Uanset om der er tale om en stor eller en lille entreprise, nybyggeri eller tilbygning, istandsættelse eller modernisering – så er det uhyre vigtigt med en skriftlig entrepriseaftale.

I den skriftlige aftale fastlægges dine og entreprenørens rettigheder – dét i sig selv er en stor hjælp, hvis der opstår uoverensstemmelser.

Vi hjælper gerne med rådgivning i forbindelse med entrepriseaftaler. Du er meget velkommen til at kontakte mig (Claus Munk).