23
Maj
Selskaber: Nye regler for registrering af reelle ejere

Nye regler, som træder i kraft den 23. maj 2017, betyder, at en række virksomhedstyper – bl.a. selskaber – skal registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Sidste frist for at foretage registreringerne er den 1. december 2017.

Hvad er en reel ejer?
En reel ejer er en person, der ejer en tilstrækkelig del af kapitalen eller stemmerne i virksomheden enten direkte eller indirekte gennem andre virksomheder.

Hvilke oplysninger skal indberettes?
Der skal registreres oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere, ligesom det skal oplyses, hvori det reelle ejerskab består.

Registreringen er et supplement til den eksisterende ejerregistrering, som vi allerede kender. Hvor der er tale om personejede selskaber, vil der være sammenfald mellem den/de registrerede person(-er) i de to registre. For selskabsejede (datter-)selskaber vil den nye registrering skulle omfatte den/de personlige ejer(-e) af moderselskabet.

Hvad hvis virksomheden ikke har nogen reelle ejere?
Hvis virksomheden ikke har nogen reelle ejere, så skal dette registreres, samtidig med at virksomhedens ledelse i stedet registreres som reelle ejere.

Har du spørgsmål? Så læs mere her eller kontakt seniorkonsulent Palle Offersen.