21
Nov
Nye regler for solcelleanlæg

Af konsulent Lisbet Just

Nye regler for solcelleanlæg giver bedre mulighed for at etablere større anlæg. Dermed bliver ordningen også mere interessant for landbrug.

Den 20. november 2012 fremsatte energiministeren lovforslag om nye regler for solcelleanlæg. Lovforslaget indeholder regler for nye anlæg samt en overgangsordning for allerede etablerede anlæg og anlæg, hvor der er indgået endelig og bindende aftale senest 19. november 2012.

Regelændringen kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Begrænsningen om højst 6 kW-anlæg ophæves. Maksimal størrelse er hævet til 400 kW-anlæg.
  • Nettomålerordningen med årlig opgørelse fjernes og erstattes af timemæssig nettomålerordning for alle VE-anlæg
  • Strømprisen ændres, så salg afregnes med 1,30 kr. pr. kwh i 2013. Herefter gradvis reduktion. Efter 10 år afregnes overskudsstrømmen til markedsprisen (særlige regler for fællesanlæg).
  • Skattemæssige ændringer: Fremover kan kun virksomheder og personer med virksomhedsordningen brugeregnskabsmetoden og afskrive anlægget over skatteopgørelsen. Anlæg på blandet anvendte  ejendomme kan også bruge ordningen – dog skal der betales skat af markedsværdien af den strøm, som bruges privat. Udelukkende private anlæg kan kun anvende standardmetoden ved opgørelse af overskuddet.


Overgangsregler

Ejere af anlæg, der endnu ikke er i drift, får mulighed for at bruge de hidtidige regler indtil 19. november 2032 på betingelser af,

  • at der er indgået bindende aftale om køb af anlægget senest den 19. november 2012,
  • at anmeldelsen til netselskabet er modtaget af dem senest den 20. december 2012 og
  • at anlægget tilsluttes nettet senest 20. maj 2013.

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Karsten Sørensen e-mail ks@patriotisk.dk eller telefon 6315 5455 eller konsulent Lisbet Just e-mail: lij@patriotisk.dk eller telefon 6315 5472.