25
Maj
Nye regler om godtgørelse af elafgift

Fra 1. april 2016 er der nye faktureringsregler vedrørende momsregistrerede virksomheders køb af el, som påvirker retten til at få elafgiften godtgjort.

For at din momsregistrerede virksomhed kan få godtgjort elafgiften, er der nogle faktureringskrav til den virksomhed, som sælger el.

Sælger kan være både en elhandelsvirksomhed (forsyningsvirksomhed og dens handelsselskab) eller en anden elhandler (virksomhed, der køber el og videresælger det, fx udlejere af erhvervslejemål).

Krav til elhandleres viderefakturering af el
Den typiske virksomhed, som viderefakturerer, er udlejer af erhvervslejemål til momsregistrerede virksomheder.

En faktura vedrørende levering af afgiftspligtig el skal indeholde følgende oplysninger:

  • Udstedelsesdato
  • Sælgers navn og adresse
  • Købers (lejers) navn
  • Leveringssted
  • Afgiftens størrelse
  • Købers (lejers) oplyste CVR-nr.

 

HUSK, at sælger skal være frivilligt momsregistreret hos SKAT, for at videresalg af el er lovligt.

Betingelser for at få godtgjort elafgiften
Hvis køberen af el er en momsregistreret virksomhed med mulighed for at få godtgjort elafgiften, skal fakturaen desuden indeholde købers CVR-nr.

Købers CVR-nr. skal også fremgå af den tilknyttede købsaftale.

Det er den momsregistrerede købers ansvar, at sælger har det aktuelle CVR-nr.

Hvis købers CVR-nr. mangler på sælgers faktura, har SKAT givet tilladelse til, at dette kan korrigeres ved udstedelse af ny faktura, så køber kan få elafgiften godtgjort.

Som køber af el og med mulighed for godtgørelse af elafgiften, skal du derfor være meget opmærksom på, at sælger har dit CVR-nr.

Hvornår kan køber få godtgjort elafgiften?
Der er forbud mod, at sælger forudfakturerer elafgiften. Det betyder, at sælger ikke må påføre oplysning om elafgift på salgsfakturaen, før det endelige elforbrug kendes, eller sælger har modtaget en købsfaktura med elafgiften.

I praksis betyder det, at der på sælgers acontofakturering af el ikke må anføres elafgift, og at køber derfor ikke kan fratrække og få godtgjort en elafgift vedrørende acontoopkrævning.

Sælger må først fakturere elafgiften på slutfakturaen for den pågældende periode. Derfor kan køber også først fratrække og få godtgjort elafgift på dette tidspunkt.

Mange får kun en kvartalsvis eller en årlig slutafregning. Under alle omstændigheder vil det medføre et ekstra likviditetstræk for køber, da det samlede acontobeløb, som sælger af el opkræver, indeholder et skjult acontobeløb for elafgift, som eksempelvis bliver kaldt ”a conto erhverv”. Dette beløb kan ikke godtgøres.

Vi anbefaler, at du kontakter din elleverandør for at høre, om dit elforbrug kan slutafregnes oftere, da man ved månedsvis fakturering for el får en slutafregning hver måned.

Bogføring af elafgift
De nye regler vil kræve en anden tilrettelæggelse af bogføringen, da den elafgift, som kan godtgøres, først kendes ved periodens slutfakturering.

I Ø90 skal a conto-el derfor i øjeblikket bogføres på konto 4588 00 uden angivelse af kvantum. Slutafregning af el skal – som sædvanligt – bogføres med kvantum.

Hvis du er i tvivl om bogføring af el, så drøft med din revisor, hvordan du bedst tilrettelægger din bogføring.

Hvis du har andre spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os.