12
Jul
Skal du udlægge ekstra MFO-efterafgrøder i år?

Bruger du græsudlæg til at opfylde MFO-kravene? Det er nu blevet vedtaget, at MFO-græsudlæg ikke må afpudses før den 20. oktober 2017. For mange vil det på grund af denne regel være nødvendigt at udlægge yderligere MFO-efterafgrøder som erstatning for græsudlæg, der nu ikke længere kan overholde MFO-reglerne.

De økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde MFO-kravene kan være store. Hvis ikke dine MFO-græsudlæg fortsat kan bruges, anbefaler vi derfor, at du genovervejer den plan, du har lagt for at overholde MFO-kravene. Kan der afsættes ensartet kort stub ved høst? Er det muligt at få afgræsning på arealet eller tage et slæt? Kan afpudsning helt undlades?

Et forbud mod at afgræsse og tage slæt på MFO-græsudlæg har også været på tale – men det er blevet taget af bordet igen.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte vores planteavlsafdeling.