02
Nov
Nye tilskudsmuligheder for økologer

Hvis du har en økologisk virksomhed, kan du nu få op til 40 % i tilskud til nye teknologier igennem puljen ”Økologisk Investeringsstøtte”. Ordningen er netop åbnet og har ansøgningsfrist den 12. januar 2016.

Muligheder for tilskud
De projektudgifter, du kan søge tilskud til, er:

  • Indkøb af teknologi (udstyr og materialer) – bruttoudgifter
  • Installering og montering af udstyr
  • Ekstern konsulentbistand, dog alene i forbindelse med bistand til selve projektet og ikke til udarbejdelse af ansøgning. Den eksterne konsulentbistand kan maksimalt udgøre 15 % til en maksimal timepris på 1.200 kr.
  • Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Det er en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet, samt at de er nødvendige for at gennemføre projektet. Udgifterne skal desuden stå i et rimeligt forhold til den ydelse og nytte, udgiften bidrager med til projektet.

Du kan få tilskud til en lang række nyttige projekter som bl.a. strømaskine, foderblandingsanlæg, kameraovervågning af husdyr og specialudstyr til græsklipning under hegn. Se den fulde liste over teknologier, der kan søges tilskud til, her:

Indsatsområder
Formålet med tilskudsordningen er at udvide det økologiske areal og den økologiske produktion inden for følgende seks indsatsområder:

  • Svin
  • Kvæg
  • Frugt, bær- og grønt
  • Planteavl
  • Æg og fjerkræ
  • Får og geder