17
Dec
Nye vandområde- og naturplaner sendes i høring

Miljøministeriet har nu offentliggjort de nye vandområde- og naturplaner, der inkluderer en række politiske mål for de danske vandområder og den danske natur. Planerne vil unægtelig få en stor indflydelse på landmænd i hele landet, selvom landmænd i visse områder af landet på uretfærdig vis vil blive ramt hårdere end andre.

Udgangspunktet med planerne er, at vi i Danmark skal have renere vand i åer, søer og ved kyster samt en bedre natur, men man må notere sig, at planernes mål ikke er faktuelle – de repræsenterer snarere miljøministeren. Læs mere om planerne

Vandområdeplaner
Overordnet i vandområdeplanerne er det, at kvælstofbelastningen af vandmiljøet skal reduceres med 7.800 tons kvælstof frem mod år 2021. Det skal bl.a. ske ved etablering af nye vådområder.

Der skal desuden udvikles en model til at målrette kvælstofreguleringen, hvilket isoleret set kan være fornuftigt, men dog er uheldigt, når det faglige grundlag mangler og helt uacceptabelt, når det ses i kombination med, at udledningen af kvælstof generelt skal nedsættes.

Vandområdeplanerne sendes i seks måneders høring inden jul, og de endelige planer skal vedtages inden udgangen af 2015. Læs mere om vandområdeplanerne.

Naturplaner
Som en del af naturplanerne iværksættes 252 indsatser i Natura 2000-områder. Det er også en del af planerne, at det skal være forbudt at gødske i særligt beskyttede naturområder.

Staten vil fortsat kunne tiltvinge sig ”ejerskab” over ellers privatejede arealer, der har opnået en tilstand, hvor de kan defineres som naturområder.

De lokale naturplaner sendes nu i tre måneders høring, hvorefter de endelige statslige planer vil blive udarbejdet. Læs mere om naturplanerne.

Kontakt vores miljøafdeling, hvis de nye vandområde- og naturplaner giver udfordringer for dig.