02
Jan
Vandløbsrestaureringen fastholdes

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg

Selv om vandplanerne er erklæret ugyldige og givetvis skal i fornyet høring, fortsætter vandløbsrestaureringen og fjernelsen af spærringer for f.eks. vandrende fisk.

Til trods for vandplanernes ugyldighed fortsætter selve vandløbsrestaureringen, der bl.a. skal genåbne 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1.500 spærringer. Det skyldes, at selve restaurerings-ordningen ikke er afhængig af, om vandplanerne er vedtaget eller ej. Ordningen kræver dog, at visse bekendtgørelser ændres, men det er Naturstyrelsen og Naturerhvervsstyrelsen i fuld gang med, og de forventer at være klar midt i februar. Herefter kan projekterne komme i gang.

Vandløbsrestaureringen, som er den største plan for naturgenopretning af vandløb nogensinde, er baseret på en tilskudsordning, som Miljøministeriet og Fødevareministeriet står bag. I alt 390 millioner kroner står klar til kommunerne. Et af tiltagene i vandløbsrestaureringen er at lægge småsten og gydegrus ud i bunden af mere end 800 kilometer vandløb.

Det betyder, at blandt andet laks og ørred, som er særligt populære blandt lystfiskere fra hele verden, får bedre gydeforhold og opvækstbetingelser. Vandplanerne på vej i ny høring Som bekendt blev de meget omdiskuterede vandplaner erklæret ugyldige før jul, fordi Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at borgernes demokratiske ret til at blive hørt ikke var blevet overholdt. En fornyet høring er derfor undervejs.

Spørgsmålet er, hvor mange ændringer Naturstyrelsen bringer ind i vandplanerne, men givetvis bliver det nok begrænset, men forhåbentligt renset for de værste fejl og mangler.

Vi vil dog opfordre alle lodsejere til at være meget opmærksomme, når der kommer en ny høringsfrist. Selv om det kræver ressourcer, så bør der indgives nyt høringssvar, hvis der stadig er urimeligheder, som vedrører den enkeltes ejendom – selvfølgelig først og fremmest for at sikre ejendommen, men også for at lægge et optimalt politisk pres.

Sidste gang kom der over 4.000 høringssvar, og det skabte stort fokus på vandplanerne og medvirkede til, at planerne nu går om. De 140.000 hektar efterafgrøder, som var en del af de oprindelige vandplaner, er udskudt et år. Til gengæld ligger det fast, at randzonerne ikke berøres, da randzonerne ikke er juridisk funderet i vandplanerne.

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på tlf. 6315 5449 eller på mail: shn@patriotisk.dk