03
Feb
Nu får solen igen magt – og solcellerne producerer

Af seniorkonsulent Karsten Sørensen og konsulent Lisbet Just

Efter den nye ordning om solcelleanlæg er der især tre aspekter, som spiller ind for valget af solceller: Profilering af virksomheden som en mere grøn produktion, miljømæssig reduktion af CO2-udslippet og de økonomiske konsekvenser. Vi ser her nærmere på de økonomiske overvejelser.

De senere dage har vi erfaret, at priserne på solcelleanlæg er på vej ned, og der er sandsynlighed for, at projekterne vil stå i kø hen over efteråret, sådan som vi oplevede efter den gamle solcelleordning.

Da beslutningsprocessen om solcelleanlæg tager tid, kan vi derfor kun opfordre til at gå i gang med skrivebordsarbejdet i god tid, så al formalia ligger klar, når det rigtige projekt til den rigtige pris viser sig. Projekterne kræver også kommunale byggetilladelser, og derfor skal der indregnes tid til kommunal sagsbehandling og godkendelse, inden opførelsen påbegyndes.

Efter den nye solcelle-tilskudsordning kan der opstilles solcelleanlæg på op til 400 kW efter timeordningen. Disse anlæg kan med fordel opstilles i 2013, hvor der gives en 10-årig prisgaranti på el-produktionen til nettet på 1,30 kr. pr kWh. Samtidig er der mulighed for at opgøre afskrivningsberettiget saldo med 115 % af investeringens størrelse ved erhvervsmæssig produktion. Prisen for landbrugsmæssigt anvendt processtrøm udgør 0,80 til 0,90 kr. pr. kWh, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt er aktuelt at erstatte denne med eget produceret el fra solceller.

Såfremt en strømpris ligger over 1,30 kr. pr. kWh, bør egetforbruget selvfølgelig i størst muligt omfang afdækkes først. Der kan dog maksimalt modregnes indenfor 1 time mellem forbrug og produktion.

Screening af solcelleprojekter
I samarbejde med en solcellevirksomhed tilbyder vi screening af solcelleprojekter, og hidtil har vi erfaret, at anlæggene er for dyre – og dermed giver for lang tilbagebetalingstid – når vi kræver forrentning af såvel lånekapital som investering af egne frie midler. Når tilbagebetalingstiden er ud over 10 år, skal vi afregne salg af strøm til markedsprisen, som vi ikke kender. I beregningsprogrammet udgør denne markedspris 0,60 kr. pr. kWh.

Vi opfordrer derfor til, at der vælges anlæg, hvor tilbagebetalingstiden ikke overstiger de 10 år, og hvor staten garanterer en pris på 1,30 kr. pr. kWh, hvis anlægget opsættes i 2013. Efter 10 år er al strømproduktion stort set gratis og kan med fordel anvendes i egen virksomhed, hvis markedsprisen ikke tilskriver noget andet til den tid. Levetiden på anlæggene forventes at være i omegnen af 30 år.

Såfremt strømmen fra anlægget udelukkende skal sælges – i hvert fald de første 10 år – har vi en mundtlig tilkendegivelse af, at anlægget ikke behøver at ligge på virksomhedens adresse. Dette åbner dog også op for, at andre investorer vil udvise interesse for at leje eller erhverve landbrugsarealer til opstilling af anlæg, og vi opfordrer til stor forsigtighed og undersøgelse af disse virksomheder, inden et evt. samarbejde indledes.

Solceller er ikke en reformafgrøde? Indtil videre ser de jordbaserede anlæg på stativer ud til at være billigst. Er det muligt at placere anlægget på en sydvendt skråning uden EU-tilskud, er det optimalt, idet solceller ikke umiddelbart er en reformafgrøde.

Vi er dog ved at undersøge, om de kan opstilles på reformarealer med græsproduktion og hvilke tilpasninger, der eventuelt skal til. Tagløsningerne forekommer mindre attraktive, da støv fra stalde og lignende danner belægninger og dermed begrænser solcellernes effektivitet. Vask af solceller på taget er desuden en vanskeligere procedure end ved stativer på jorden.

Flere spekulerer også i opstilling af endnu større anlæg – eventuelt i selskabsform. Forholdene omkring disse anlæg er dog langt fra afklarede, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der gælder særlige afskrivningsregler for anlæg over 1 MW (afskrivningsloven § 5 C stk. 1 nr. 4). Vi hjælper med oplysninger og informationer om de økonomiske overvejelser og foretager gerne en screening af jeres projekter.

Der findes også andre ”solcelleberegner”-programmer på nettet, men vær meget kritisk omkring deres forudsætninger, idet der ofte ligger et sælgersynspunkt bag. Desuden kan vi kun opfordre til at deltage i nogle af de informationsmøder, der afholdes af projektudbyderne rundt om i landet. Her vil der være masser af teknisk viden at hente.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent Karsten Sørensen på tlf. 6315 5455 eller på mail: ks@patriotisk.dk eller konsulent Lisbet Just på tlf. 6315 5472 eller på mail: lij@patriotisk.dk.